Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune tilbyr ulike tjenester som kan bidra til at du blir tryggere hjemme, mestrer hverdagen bedre og får rask hjelp når du trenger det. Kommunens ansatte rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Bergen kommune tilbyr følgende alarmtjenester:

Trygghetsalarm i hjemmet
Trygghetsalarmen er en liten smykkeliknende gjenstand som du bærer med deg i hjemmet ditt hele tiden. Ved å trykke på en knapp kan du tilkalle hjelp. Trygghetsalarmen er knyttet til et responssenter som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien eller pårørende dersom du utløser alarmen. 

Varsling om fall, bevegelse eller røykutvikling
Du kan få installert sensorteknologi i hjemmet som fanger opp uønskede hendelser. Sensorene registrerer da om du faller, dersom ytterdøren åpnes på uvanlige tider (for eksempel dersom du går ut om natten) eller ved røykutvikling. Kommunens tjenester, eller dine pårørende, får da automatisk melding.

Hjelp til å ta medisiner
Vi tilbyr medisineringsstøtte for å hjelpe deg og huske å ta medisiner. Et apparat registrerer da om du har tatt medisinene dine eller ikke, og gir deg en melding når det er tid for å ta medisinene.

Hjelp til å bli funnet utenfor hjemmet
Kommunen tilbyr bruk av lokaliseringsteknologi (GPS). Vi har mobile alarmer som du kan ha med deg ut av hjemmet og utløse ved behov for hjelp. Disse alarmene inneholder lokaliseringsteknologi som gjør det lett å finne ut hvor du er og gi deg rask hjelp.

Vi har også lokaliseringsteknologi for innbyggere som ikke er i stand til å utløse alarmene selv. Tjenesten blir startet opp i nært samarbeid med deg og dine pårørende.  Hvis du ikke kommer hjem til avtalt tid, kan pårørende eller helsepersonell finne frem til hvor du er og eventuelt hente deg der. Dette er særlig nyttig for personer som lett går seg bort og kan få problemer med å finne tilbake til hjemmet.

Alarmene er enkle å bruke så du trenger ikke å ha teknisk kunnskap. Kommunen sørger for å installere nødvendig utstyr og vedlikeholde dette.

Pris

Du må betale egenandel for trygghetsalarm. . Andre velferdsteknologitjenester (for eksempel GPS og medisineringsstøtte) som ikke krever en trygghetsalarm, er gratis.

Kriterier og vilkår

Vi tildeler tjenestene til voksne som bor i eget hjem, har funksjonssvikt og kan få økt trygghet og selvstendighet ved å bruke alarmene. Alle over 85 år får trygghetsalarm dersom de søker om dette.

Om søknadsprosessen

For å få tildelt velferdsteknologi må du søke om dette til forvaltningsenheten i det området der du bor.

Søknad sendes til

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket kan du klage til kommunen innen tre uker etter at du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør bli endret. Du kan henvende deg til kommunen hvis du trenger veiledning. Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen. Fylkesmannen avgjør da om klagen blir tatt til følge.

Lover og retningslinjer

Kommunens alarmtjenester er ikke lovpålagte tjenester.