Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune tilbyr ulike tjenester som kan bidra til at du blir tryggere hjemme, mestrer hverdagen bedre og får rask hjelp når du trenger det. 

Trygghetsalarm og GPS
Trygghetsalarmen er en liten smykkeliknende gjenstand som du bærer med deg hele tiden. Ved å trykke på en knapp kan du tilkalle hjelp. Noen typer alarmer inneholder lokaliseringsteknologi (GPS) som gjør det lett å finne ut hvor du er og gi deg rask hjelp. Alarmen er knyttet til et responssenter som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien eller pårørende dersom den blir utløst. 

Varsling om fall, bevegelse eller røykutvikling
Du kan også få installert sensorteknologi i hjemmet som registrerer for eksempel om du faller, om ytterdøren åpnes på uvanlige tider (f.eks. dersom du går ut om natten), om du kommer tilbake i sengen etter å ha vært på toalettet i løpet av natten eller ved røykutvikling. Etter avtale vil dine pårørende eller kommunens responssenter få en automatisk melding, og kontakte deg.

Hjelp til å ta medisiner
Medisineringsstøtte er et apparat som gir deg et varsel når det er tid for å ta medisinene. Dersom medisinene ikke blir tatt til rett tid, sendes en melding til dine pårørende eller til responssenteret i kommunen. Den som mottar meldingen; vil da ta kontakt for å finne ut hvorfor medisinen ikke er tatt.

Kommunen vil sammen med deg og eventuelt dine pårørende kartlegge hvilke teknologier som passer for ditt behov.  Alarmene er enkle å bruke så du trenger ikke å ha teknisk kunnskap. Kommunen sørger for å installere nødvendig utstyr og vedlikeholde dette.

 

Pris

Du må betale egenandel for trygghetsalarm. Andre velferdsteknologitjenester (for eksempel GPS og medisineringsstøtte) som ikke krever en trygghetsalarm, er gratis.

Kriterier og vilkår

Vi tildeler tjenestene til voksne som bor i eget hjem, har funksjonssvikt og kan få økt trygghet og selvstendighet ved å bruke alarmene. Alle over 85 år får trygghetsalarm dersom de søker om dette.

Om søknadsprosessen

For å få tildelt velferdsteknologi må du søke om dette til forvaltningsenheten i det området der du bor.

Søknad sendes til

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket kan du klage til kommunen innen tre uker etter at du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør bli endret. Du kan henvende deg til kommunen hvis du trenger veiledning. Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen. Fylkesmannen avgjør da om klagen blir tatt til følge.

Lover og retningslinjer

Kommunens alarmtjenester er ikke lovpålagte tjenester.