Gå tilbake til:
Du er her:

Er du funksjonshemmet med behov for bistand til de fleste av dagliglivets gjøremål, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til mange kultur- og fritidsarrangement i Bergen, samt til en del offentlige transportmidler. Se lenke til oversikt nederst på denne siden. Ledsagerbeviset utstedes til deg personlig.
Har du bostedsadresse i Bergen, kan du søke forvaltningsenheten i Bergen om ledsagerbevis. En kan søke om ledsagerbevis etter at en har fylt 8 år. Ledsagerbevis er gratis.

Ledsagerbeviset gjelder også i andre kommuner som har innført ordningen.

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen. 

Kriterier og vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. En kan søke om ledsagerbevis etter at en har fylt 8 år.

Om søknadsprosessen

Vedlegg

Passfoto

Søknad sendes til

Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Lover og retningslinjer

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lover