Gå tilbake til:
Du er her:

Er du funksjonshemmet med behov for bistand til de fleste av dagliglivets gjøremål, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til mange kultur- og fritidsarrangement i Bergen, samt til en del offentlige transportmidler. Selv betaler du ordinær billett. Har du har rett til honnørbillett, betaler du honnørpris. Se lenke til oversikt nederst på denne siden. Oversikten viser steder i Bergen som aksepterer ledsagerbevis. Ledsagerbeviset utstedes til deg personlig.
Har du bostedsadresse i Bergen, kan du søke forvaltningsenheten i Bergen om ledsagerbevis. Ledsagerbevis er gratis.

Hensikten med ordningen er at du skal slippe å betale for ledsageren som du, på grunn av din funksjonshemming, må ha med deg på steder der andre normalt kan gå alene. Det regnes ikke som normalt og ansvarlig at barn under 8 år går alene. Derfor må en være fylt 8 år før en kan søke om ledsagerbevis.

Ledsagerbeviset gjelder også i andre kommuner som har innført ordningen.

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen. 

Kriterier og vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Det regnes ikke som normalt og ansvarlig at barn under 8 år går alene. Derfor må en være fylt 8 år før en kan søke om ledsagerbevis.

Om søknadsprosessen

Vedlegg

Passfoto

Søknad sendes til

Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Lover og retningslinjer

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lover

Beslektede tjenester