Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker du en aktiv fritid sammen med andre, men trenger hjelp for å få det til på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale vansker? Da kan du søke om støttekontakt.

En støttekontakt er en person som kan være sammen med deg på fritiden. Støttekontakten kan besøke deg hjemme, eller dere kan delta på ulike aktiviteter sammen, som kino, kafé, turer eller arrangementer. Tilbud om støttekontakt gis vanligvis for noen timer i uken. Alle som jobber som støttekontakt har taushetsplikt. 

Hvem kan få støttekontakt?
Du kan få støttekontakt om du har en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse som gjør at du trenger hjelp for å komme deg ut og delta i aktiviteter. Målet er å gi deg mulighet for en meningsfull fritid sammen med andre.

Støttekontakt kan gis både som et individuelt tilbud eller som et gruppetilbud.

Kommunen vil sammen med deg finne ut om du skal få støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende. 

Pris

Tjenesten er gratis. Du skal ikke betale for utgifter som støttekontakten har.

Om søknadsprosessen

Slik søker du
Ta kontakt med Du kan kontakte forvaltningsenheten i ditt område for å få hjelp til å søke om familievikarforvaltningsenheten der du bor for å få hjelp til å søke om støttekontakt:

Forvaltningsenhet, sone nord (Arna, Bergenhus og Åsane)
Forvaltningsenhet, sone vest (Fyllingsdalen og Laksevåg)
Forvaltningsenhet, sone sør (Fana, Ytrebygda og Årstad)

Du kan få hjelp av andre med søknaden. Husk å legge ved fullmakt.

Søknader som gjelder Psykisk helse skal sendes til:
Psykisk helse og Rus forvaltningsavdeling, Folkebernadottesvei 44-46,
5147 Fyllingsdalen

Vedtak om støttekontakt gjøres av barnevernstjenesten, sosialtjenesten og forvaltningsenhetene.
Er du i kontakt med barnevernstjenesten eller sosialtjenesten, kan du ta opp med dem at du ønsker støttekontakt. Sosialtjenesten fatter vedtak om støttekontakt for personer med rusproblemer

Saksbehandling
Kommunen skal hente inn de opplysningene som trengs for å avgjøre saken. Deretter blir det fattet et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse sammen med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å kontakte kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar. 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Klage
Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Klagefristen er tre uker etter at du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Du kan kontakte kommunen hvis du trenger veiledning. Om kommunen opprettholder vedtaket og ikke tar hensyn til klagen din, vil saken bli sendt videre til Fylkesmannen. Fylkesmannen avgjør da om klagen blir tatt til følge.

Bergen kommune har et eget byombud. Her kan du få råd og veiledning om du mener at kommunen har gjort feil eller urett mot deg.

Du kan også kontakte pasient- og brukerombudet for å få hjelp: https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/hordaland

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Lover