Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune gir nødvendige helsetjenester i hjemmet til personer med utviklingshemming. Arbeidet blir utført av vernepleiere eller andre helsearbeidere, og kan omfatte for eksempel sårbehandling, personlig stell og hjelp med medisiner. Tjenesten er gratis.

Om søknadsprosessen

Slik søker du
Søknad  sendes på elektronisk skjema eller manuelt til forvaltningsenheten i området du bor på søknadstidspunktet.

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. 

Kommunen skal innhente de opplysninger som er nødvendig for å avgjøre saken. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. 

Klagemulighet

Klage
Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Du kan kontakte kommunen hvis du trenger veiledning. Om kommunen ikke tar hensyn til klagen din, sendes saken videre til Fylkesmannen som tar en avgjørelse.

Bergen kommune har et eget byombud. Her kan du få råd og veiledning om du mener at kommunen har gjort feil eller urett mot deg.

Pasient- og brukerombudet  i Hordaland kan også hjelpe deg.