Gå tilbake til:
Du er her:

Flyktninger finner bolig selv i Bergen

Bergen kommune har åpnet for avtalt selvbosetting av flyktninger.

Alle henvendelser om godkjenning av private leiekontrakter gjøres  elektronisk.

 • Henvendelsene skal sendes fortløpende for kontraktene som starter enten 1. eller 15. i hver måned, minst 14 dager før leieforholdet starter.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Saksbehandlingstid for alle henvendelser er ca. 2 uker.

Under fanen "Om søknadsprosessen" finner du informasjon om hvor søknaden kan sendes eller leveres.

Alle som ønsker det kan levere inn kontrakt.

Vi hjelper deg!

Har du problemer med å fylle ut elektronisk skjema?

Henvend deg til Introduksjonssenteret for flyktninger, Bredalsmarken 15/17 (ekspedisjon i 5. etg.)

Hva er avtalt selvbosetting?
Avtalt selvbosetting går ut på at flyktninger som ikke har fått tildelt en bosettingskommune, finner en bolig selv. Deretter tar de kontakt med Introduksjonssenteret for flyktninger for vurdering av husleiekontrakten. 

Ordningen gjelder både for familier og enslige, gift eller ugift.

Mer informasjon om bolig på siden Inkludering av flyktninger.

Kriterier og vilkår

Vi ber deg være spesielt oppmerksom på følgende:

 • Du må ikke signere kontrakten før den er godkjent.
 • Du må ikke betale noe til huseier før kontrakten er godkjent, da du risikerer å tape pengene.
 • Kommunen undersøker kontrakten og godkjenner blant annet i forhold til pris, standard og innholdet i kontrakten.
 • Du vil ikke motta introduksjonsstønad før det er avtalt at du starter opp i introduksjonsprogrammet. Dersom du flytter ut fra Mottaket, vil du være ansvarlig for din egen økonomi til du får introduksjonsstønad fra Introduksjonssenteret for flyktninger.
 • Pris som aksepteres for en leilighet vil avhenge av hvor mange som bor sammen. Bor du alene i en leilighet med egen inngang, eget kjøkken og bad, vil du kunne søke bostøtte fra Statens husbank. Makspris på leie er ca. 8000 kr., avhengig av transportutgifter og annet. Finner du et rom i et bofellesskap der du deler kjøkken, bad og eventuelt stue med andre, kan du også ha rett til bostøtte (ny ordning fra 01.11.16). Maks boutgifter er ca 5.500 kr. pluss strøm. For å få bostøtte må boligen være godkjent av kommunen. Bostøtte beregnes etter husstandens samlete inntekt, og par eller familier vil som regel komme over inntektsgrensen.
 • Bergen kommune betaler ikke ut depositum for leiligheter. Kommunen vil gi huseier garanti for depositum. Krever huseier depositum utbetalt, må du dekke dette selv.
 • Avtalen gjelder for deg som ikke allerede har fått tildelt kommune gjennom IMDi.
 • Avtalen gjelder for deg som er tildelt Bergen kommune gjennom IMDi, og står på venteliste for bosetting.
 • Avtalen forutsetter at du faktisk bor på den adressen som kontrakten lyder på. 

Om søknadsprosessen

Alle henvendelser om godkjenning av  private leiekontrakter gjøres  elektronisk.

 • Henvendelsene skal sendes fortløpende for kontraktene som starter enten 1. eller 15. i hver måned, minst 14 dager før leieforholdet starter.

 • Elektronisk henvendelsesskjema og veiledning på engelsk, arabisk og tigrinja er lagt ut på www.bergen.kommune.no under Introduksjonssenteret for flyktninger.

 • Kontraktforslag skal lastes opp som vedlegg til elektronisk skjema. Husk å ta bilde eller lagre kontraktforslag på din datamaskin/telefon før du begynner å fylle ut skjema.

Søknad sendes til

Send elektronisk skjema

Saksbehandling

Saksbehandlingstid for alle henvendelser er ca. 2 uker. 

En integrerings-konsulent ved Introduksjonssenteret vil så ta kontakt med deg for å gi deg informasjon om saksgangen videre.

Har du spørsmål?

Kontakt Introduksjonssenteret for flyktninger

Vis i kart

Besøksadresse:
Bredalsmarken 17 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.
Ekspedisjonen er betjent fra 10:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:30.

Beslektede tjenester