Gå tilbake til:
Du er her:

Hvert år inngår staten, ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og norske kommuner en rammeavtale om bosetting av et visst antall flyktninger. Antallet blir beregnet ut fra behovet for plasser som trengs til å bosette flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge.

Bosetting av flyktninger er en frivillig oppgave for kommunene. I avtalene spesifiseres antallet enslige mindreårige flyktninger som skal bosettes. Antallet familiegjenforeninger kommer i tillegg.

Introduksjonssenteret for flyktninger i Bergen kommune har ansvar for å bosette flyktninger i henhold til avtalen mellom kommunen og IMDi.

Oversikt over ansvar for flyktninger i ulike faser av migrasjonen.

Pris

Kommunens hjelp til bosetting koster ingenting for den som mottar denne tjenesten. Det inngås ordinære avtaler mellom flyktninger som leier bolig og utleier, og den enkelte flyktning må selv betale for selve leien av boligen.

Kriterier og vilkår

Alle flyktninger i alderen 18-55 får tilbud om å begynne på kommunens introduksjonsprogram når de har fått bolig. I programmet er oppfølging av bosituasjonen og andre aktuelle tema en del av undervisningen. 

Les mer i Introduksjonssenterets brosjyre

Om søknadsprosessen

Bestemmelsen om hvilken kommune den enkelte flyktning som har fått innvilget oppholdstillatelse skal bosettes i, er regulert gjennom IMDi.

Før bosetting i Bergen kommune får den enkelte flyktning eller flyktningfamilie tildelt en kommunal bolig, eller hjelp av Introduksjonssenteret for flyktninger til å sikre boligkontrakt hvis de selv har skaffet leiekontrakt på det private boligmarkedet. Å leie bolig privat må avtales med IMDi før bosetting i Bergen kommune. Ordningen gjelder kun for dem som er tildelt Bergen som bosettingskommune. 
 

Har du spørsmål?

Kontakt Introduksjonssenteret for flyktninger

Vis i kart

Besøksadresse:
Bredalsmarken 17 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.
Ekspedisjonen er betjent fra 10:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:30.