Gå tilbake til:
Du er her:

Dette er et skjema for å fremme en klage på et leieforhold i tilknytning til en av Bergen Kommune sine kommunale boliger. 
Klagen kan gjelde en beboers brudd på Husordensregler, bråk og uro, forsømmelse av fellesplikter, forsøpling/tilgrising, uønsket atferd o.l.
Alvorlige hendelser bør også meldes til Politiet.

Det er viktig at det i klagen tydelig fremkommer hvem klagen er rettet mot og hvilken leilighet/bolig det gjelder. Tidspunkt for hendelsen(-e) og hvem som fremmer klagen må også føres på skjema.

Flere personer/beboere kan underskrive et klageskjema.

Om søknadsprosessen

Søknad sendes til

Etat for boligforvaltning,
Postboks 7700, 5020 BERGEN

Som lenke til e-post til: boligforvaltning@bergen.kommune.no

Lover og retningslinjer

Husleiekontrakt

Ordensregler

Har du spørsmål?

Kontakt Etat for boligforvaltning

Vis i kart

Besøksadresse:
Kaigaten 4 (NB! Inngang fra Peter Motzfeldts gate) - Vi holder åpent fra 09:00 til 14:00.
Torsdag åpent til 15. Tekniske henv. kl. 12.30-14. Akutt vakttlf. utenfor kontortid: 915 48 222

Telefonen betjenes fra 08:00 til 14:30.