Gå tilbake til:
Du er her:

Om søknadsprosessen

Melding om salg av leiegård skal være skriftlig og sendes straks etter salget. Se forøvrig "Forskrift av 15. januar 1993 om hvilke opplysninger som skal gis i melding om salg av leiegård".

Søknad sendes til

Plan- og bygningsetaten
Pb 7700
5020  BERGEN

Saksbehandlingstid

Kommunen har 4 måneder til å avgjøre spørsmål om forkjøpsrett. Fristen starter å løpe når kommunen har mottatt alle nødvendige opplysninger, jfr. forskriften.

Klagemulighet

Vedtak fattet av Byrådet om ikke å benytte forkjøpsretten kan påklages til Klagenemden i Bergen kommune.

Vedtak fattet av Bystyret om å benytte forkjøpsretten kan påklages til Fylkesmannen i Hordaland.

Klagen sendes i begge tilfelle kommunen ved Plan- og bygningsetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen.

Det understrekes at 4-måneds-fristen er absolutt. Dersom den er overskredet vil klagebehandlingen ikke kunne resultere i vedtak om forkjøp.

Lover og retningslinjer

  • Forskrift av 15. januar 1993 om hvilke opplysninger som gis i melding om salg av leiegård jfr. lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder §5 første ledd annet punktum.
  • Normer for ferdig utbedret bolig og retningslinjer ved utbedring av boliger vedtatt av Bystyret 5. mai 1980.

Lover

Retningslinjer

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Allehelgens gate 5 - Vi holder åpent fra 08:00 til 14:45.