Gå tilbake til:
Du er her:

Det er ikke adgang til å overføre sine rettigheter eller plikter etter en leieavtale i en kommunal bolig uten samtykke fra Etat for boligforvaltning med mindre annet følger av lovbestemmelse.

Overtakelse av leieforhold fra den som opprinnelig leide leiligheten til andre, kan være aktuelt ved:

  • dødsfall

  • sykehjemsplass

  • seperasjon/skilsmisse

  • oppløsning av husstanden

Den som overtar boligen trer i inn i leieavtalen og dens rettigheter og forpliktelser herunder eventuell ubetalt husleie som har oppstått før dato for overtagelse.

Overdragelse av leieforholdet til andre personer en de som etter lov har rett til å tre inn i leieavtalen jf. Husleieloven kapittel 8, kan nektes av Etat for boligforvaltning.

Alle overdragelser av leieforhold må søkes/meldes til Etat for boligforvaltning. Leietaker må selv sørge for at opplysningene oppdateres hos folkeregisteret.

Om søknadsprosessen

Søknad sendes til

 Etat for boligforvaltning

Postboks 7700

5020 Bergen

 

boligforvaltning@bergen.kommune.no

Har du spørsmål?

Kontakt Etat for boligforvaltning

Vis i kart

Besøksadresse:
Kaigaten 4 (NB! Inngang fra Peter Motzfeldts gate) - Vi holder åpent fra 09:00 til 14:00.
Torsdag åpent til 15. Tekniske henv. kl. 12.30-14. Akutt vakttlf. utenfor kontortid: 915 48 222

Telefonen betjenes fra 08:00 til 14:30.