Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunale psykiske helsetjenester

Kommunen tilbyr psykisk helsehjelp til barn, voksne og pårørende. Hvis du har opplevd noe traumatisk, sorg eller overgrep eller hvis du har det vondt og er deprimert kan du få hjelp gjennom kommunens helsetjeneste.

Du kan ta kontakt gjennom legevakten, fastlegen, helsestasjonen eller fra kommunens nettside.

Er du over 18 år og har psykiske helseproblemer, eller er pårørende til noen med psykiske helseproblemer, kan du kontakte psykisk helseenheten i den bydelen der du bor. I menypunktet "Underavdelinger" finner du oversikt over tjenester i ditt område:

Psykisk helse Arna/Åsane 
Psykisk helse Bergenhus 
Psykisk helse Fana/Ytrebygda 
Psykisk helse Fyllingsdalen 
Psykisk helse Laksevåg 
Psykisk helse Årstad 

Kriterier og vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknad sendes til

Forvaltningsenhet psykisk helse

Tlf: 55568470  

Åpningstid: 07:45 - 15:30

Telefontid: 07:45 - 15:30

Postadresse:
Møllendalsveien 1 A
5009 BERGEN

Besøksadresse:
Møllendalsveien 1 A

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller kommunal klagenemd for endelig avgjørelse.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.