Gå tilbake til:
Du er her:

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem.

Bergen kommune kjøper plasser ved sykehjemmet Fundacation Betanien som ligger i Alfaz del Pi i Spania.  Plassene vi kjøper er en del av kommunens sykehjemstilbud, og vi fører tilsyn med stedet for å sikre at den enkelte får et tilbud med høy faglig standard.  Tilsynslege og alt pleiepersonale skal beherske norsk.

Pris

Egenandelen for plass på sykehjemmet Fundacion Betanien er de samme som for opphold på sykehjem i Bergen. Reise tur/retur Spania med reisefølge fra Betanien dekkes av kommunen der oppholdet har en varighet ut over tre måneder.

Kriterier og vilkår

For å få plass på sykehjemmet i Spania må du fylle de vanlige kriteriene for opphold på sykehjem. Hvis du allerede har plass på sykehjem, kan du søke deg overført til Fundacion Betanien. Dersom du ønsker å flytte til sykehjem i Bergen fra Spania, vil dette kunne gjennomføres så snart det er ledig sykehjemsplass.

Sykehjemmet i Spania er ikke tilpasset mennesker med demens som hoveddiagnose.

Sykehjemsplassene i Spania tilbys primært som langtidsplasser. Dersom det i en kortere periode er ledige plasser ved sykehjemmet, kan en eventuelt tildeles kortidsopphold.

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte forvaltningsenheten i ditt distrikt for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.


 

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknad sendes til

Forvaltningsenheten i det området der du bor.

Saksbehandling

Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Det kan hende at det ikke er ledige plasser, selvom du oppfyller kriteriene for sykehjemsplass. I så fall får du et skriftlig vedtak fra oss om at du oppfyller kriteriene og du blir satt på venteliste.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.