Gå tilbake til:
Du er her:

Sosiale tjenester

For å få hjelp fra sosialtjenesten må du henvende deg til NAV-kontoret i den bydelen der du bor.

Hvis du ikke har fast bolig i Bergen, kan du ringe ett av kontorene og få vite hvor du skal henvende deg. Du vil da få tildelt kontor ut fra hvilken fødselsdato du har.

Alle NAV kontorene har samme telefonnummer: 55 55 33 33, tastevalg 1.

Dette kan du få hjelp med:

Du kan finne mer informasjon om og søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp på nav.no

Du kan få opplysning, råd og veiledning fra ditt lokale NAV kontor, uavhengig av om du søker andre tjenester.

Eksempler på tema du kan få opplysning, råd og veiledning om:

  • Økonomi
  • Gjeld
  • Arbeid og aktivitet
  • Boligforhold
  • Ulike stønadsordninger
  • Tjenester til rusmiddelavhengige
  • Hjelpe- og servicetilbud som gis av andre tjenester/virksomheter

For mer informasjon, se nav.no