Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har et eget aktivitetssenter for yngre personer med demens. På Lynghaug aktivitetssenter kan du treffe andre i samme situasjon og delta i ulike aktiviteter. Senteret legger vekt på fysiske, sosiale og kulturelle aktiviteter og tilbyr aktiviteter etter den enkeltes ønske og funksjon.

Tilbudet er byomfattende. Transport er inkludert i tilbudet.

Som pårørende til bruker av senteret får du delta i et sosialt felleskap med mennesker i samme situasjon. Du vil møte personale med kunnskap om demens og demensomsorgen i Bergen kommune. Senteret tilbyr også individuelle samtaler og deltakelse i pårørendegrupper i samarbeid med kompetansesenteret for demens.

Pris

Det betales egenandel for tjenesten etter kommunens satser for dagsenter.

Kriterier og vilkår

Aktivitetssenteret gir tilbud til yngre personer med demens i tidlig/moderat fase og deres pårørende. Tilbudet gis til personer som er opp til cirka 70 år.

Om søknadsprosessen

Ta gjerne kontakt med oss, hvis du lurer på noe eller ønsker råd om hvordan du søker.

Lynghaug aktivitetssenter
Adresse: Dag Hammarskjölds vei 98, 5144 Fyllingsdalen
Telefon: 53 03 29 80

Du søker om plass til forvaltningsenheten for det området du bor i.
Forvaltningsenhet sone nord (Arna, Bergenhus og Åsane)
Forvaltningsenhet sone sør (Fana, Ytrebygda og Årstad)
Forvaltningsenhet sone vest (Fyllingsdalen og Laksevåg)
 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.