Gå tilbake til:
Du er her:

Bergenhus Aktiv er et byomfattende tiltak for rusavhengige i et rehabiliteringsforløp hvor målet er en rusfri hverdag.

Når du deltar i Bergehus Aktiv, er det krav om rusfrihet.  Det er forpliktende deltakelse minimum tre dager i uken, der en dag er arbeidsrettet (unntak dersom en er i arbeid, arbeidstiltak eller under utdanning).

Bergenhus Aktiv har oppmerksomhet på arbeidstrening og fysisk aktivitet.

Bergenhus Aktivs tilbud.

Frokost: Dørene åpner kl. 09.00. Det serveres en enkel frokost mellom kl. 09.00 og 09.40 hvor det også er mulig å smøre med seg niste til lunch.

Turer på fjell og i nærmiljø: Vi drar ukentlig på tur. Vi benytter oss av byfjellene og andre næromliggende turområder. Avreise ca. kl.10.00 og retur ca. kl. 14.00.

Arbeidsaktivitet: Vi vil tilby to ulike typer arbeidsrettet aktivitet.

Vi har påbegynt et samarbeid med Etat for sykehjem hvor vi en dag i uken bistår på aldershjem og eventuelt dagsenter med ulike aktiviteter alt etter behov. Et særlig fokus vil være å ta de eldre med ut på tur.

I samarbeid med byfjellsforvalteren skal vi også gjøre diverse forefallende arbeid i forhold til merking/rydding/maling av stier, skilt etc. i byfjellene og andre nærområder.

Treningsaktivitet: Vi har inngått avtale med Actic treningssenter i Vestre Torggate og vil tilby trening her ukentlig. Avhengig av interesse fra deltakerne kan det også være aktuelt å tilby andre treningsaktiviteter.

Andre tilbud: Vi vil holde enkel digital-/dataopplæring etter behov. Vi vil også invitere forskjellige foredragsholdere som foreleser og informerer om aktuelle tema.

Har du lyst til å delta? Da kan du ta kontakt med Bergenhus Aktiv:

Trude:
telefon: 90 89 89 38
e-post: trude.munkvold@bergen.kommune.no.

Dag-Henry:
telefon: 94 52 79 38
e-post: dag.nilsen@bergen.kommune.no

Geir:
telefon: 94 52 79 83
e-post: geir.hansen@bergen.kommune.no

Har du spørsmål?

Kontakt NAV Bergenhus sosialtjeneste

Vis i kart

Besøksadresse:
Valkendorfsgaten 6 - Vi holder åpent fra 10:00 til 14:00.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.