Gå tilbake til:
Du er her:

Har du en demensdiagnose og liker kontakt med dyr og natur, kan du søke om dagtilbud på gård.

Hauglandstræ gård i Fana  og Sætregården i Åsane kan du delta på ulike gårdsaktiviteter tilpasset dine behov og interesser. Du kan for eksempel være med på å stelle hage, eiendom og dyr, ulike typer vedlikeholdsarbeid, turgåing, matlaging, hyggestunder og lesing. Alt foregår i et sosialt fellesskap med andre. Du kan få tilbudet inntil fire dager per uke. Fellesmåltider og transport inngår. 

Hvem kan søke?
Tilbudet er for deg under 70 år som har en demensdiagnose. Du må være i fysisk stand til å delta i arbeidet på en gård. 

Pris

Du må betale en egenandel etter gjeldende satser. Se oversikt.
 

Kriterier og vilkår

Målgruppen er yngre personer ( <70 år) med kognitiv svikt, fortrinnsvis demens.Tilbudet forbeholdes personer som er i en tidlig fase av sin demenssykdom.
Deltakerne må være fysisk i stand til å delta i arbeidet på en gård.

Om søknadsprosessen

Slik søker du
Ta kontakt med forvaltningsenheten i bydelen din for å søke om tjenesten:
 
Forvaltningsenhet, sone nord (Arna, Bergenhus og Åsane)
Forvaltningsenhet, sone vest (Fyllingsdalen og Laksevåg) 
Forvaltningsenhet, sone sør (Fana, Ytrebygda og Årstad)

Om pårørende eller andre hjelper deg med søknaden, må du legge ved fullmakt. 

Saksbehandling
Kommunen skal hente inn de opplysningene som trengs for å avgjøre saken. Deretter blir det fattet et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse sammen med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å kontakte kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar. 

Klagemulighet

Klage
Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Klagefristen er tre uker etter at du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Du kan kontakte kommunen hvis du trenger veiledning. Om kommunen opprettholder vedtaket og ikke tar hensyn til klagen din, vil saken bli sendt videre til Fylkesmannen. Fylkesmannen avgjør da om klagen blir tatt til følge.

Bergen kommune har et eget byombud. Her kan du få råd og veiledning om du mener at kommunen har gjort feil eller urett mot deg.

Du kan også kontakte pasient- og brukerombudet for å få hjelp.

Relatert informasjon