Gå tilbake til:
Du er her:

Personer med demens kan søke om aktivitetstilbud på Hauglandstræ gård i Fana og Sætregården i Åsane. På gårdene får de være med på lett gårdsarbeid og aktiviteter som kan bidra til opplevelse av mestring. På gården tilrettelegges det for varierte aktiviteter og tilbud ut fra individuelle hensyn. Dette kan være å delta i stell av hage og eiendom, delta i stell av dyr, delta i vedlikeholdsarbeid, turgåing, matlaging, hyggestunder, lesing eller sosialt fellesskap med andre.

Tilbudet skal bidra til  meningsfulle hverdager for brukerne der de får brukt sine sanser og ferdigheter. De får felles måltider i løpet av dagoppholdet og kjøres til og fra sitt hjem.

Tilbudet gis på dagtid, inntil 4 dager per uke.

Pris

Det betales egenandel etter gjeldende satser i kommunen. Informasjon om egenandelen får du i lenken under.
Oversikt over satser på avgifter og egenbetalinger

Kriterier og vilkår

Målgruppen er yngre personer ( <70 år) med kognitiv svikt, fortrinnsvis demens.Tilbudet forbeholdes personer som er i en tidlig fase av sin demenssykdom.
Deltakerne må være fysisk i stand til å delta i arbeidet på en gård.

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte forvaltningsenheten i ditt område for å få hjelp til å søke om praktisk bistand husholdning:
 
Forvaltningsenhet, sone nord (Arna, Bergenhus og Åsane)
Forvaltningsenhet, sone vest (Fyllingsdalen og Laksevåg) 
Forvaltningsenhet, sone sør (Fana, Ytrebygda og Årstad)

Du har rett til å la nærmeste pårørende hjelpe deg med søknaden. Andre har også rett til å hjelpe deg, men det må legges ved skriftlig fullmakt.
 

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.
Kort tid etter at vi har mottatt din søknad, tar vi kontakt for å avtale et hjemmebesøk. Søknaden vil bli avgjort så snart som mulig etter dette besøket. Du vil få tilsendt skriftlig svar. Ved akutte behov kan tjenesten settes i gang før det er gjort formelt vedtak.
 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.

 

Lover og retningslinjer

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav.

Lover

Forskrifter

Relatert informasjon