Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har et eget Kompetansesenter for demens som tilbyr pårørende til personer med demens, støtte og kunnskap i møtet med sykdommen. Kompetansesenteret er et lavterskeltilbud, som du kan kontakte direkte dersom du har mistanke om demens hos deg selv eller andre. Pårørende, venner, naboer og arbeidsgiver til demensrammede kan også ta kontakt for å få råd. Kompetansesenteret arrangerer kurs og samtalegrupper for pårørende. Dette skal gi pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie. På kompetansesenteret kan pårørende også treffe andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Kurs

Pårørendekurset arrangeres over 2 dager og er en serie med forelesninger som bygger på dialog og erfaringsutveksling. Sykdomslære, kommunikasjon og rollen som pårørende belyses av erfarne forelesere.

Pårørendekurset er et samarbeid mellom Kompetansesenteret for demens og Nasjonalforeningen Bergen demensforening.

Samtalegruppe

Samtalegruppene etableres i etterkant av pårørendekurset, ved påmelding. Gruppene består av 4-6 samlinger over et halvår. Målet er å skape en møteplass for erfaringsutveksling for dem som ønsker noe mer enn pårørendekurset, som kan styrke forståelse og mestring hos pårørende. Gruppen ledes av 2 samtalegruppeledere.

Pris

Det er egenandel for kursene.

Om søknadsprosessen

For påmelding kontakt Kompetansesenteret for demens v/Trond Eirik Bergflødt.

E-post: Trond.bergflodt@bergen.kommune.no

Telefon: 53 03 29 75

Lover og retningslinjer

Tjenesten er ikke lovpålagt.