Gå tilbake til:
Du er her:

Om du som følge av sykdom eller funksjonsnedsettelse trenger hjelp med nødvendige oppgaver i hjemmet ditt, kan du søke om hjemmehjelp.

Tjenesten går ut på å gi deg praktisk hjelp i hjemmet, for eksempel med renhold og klesvask. Målet er at du skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Hvem kan få hjemmehjelp?
Du har rett til hjelp med nødvendige praktiske oppgaver i hjemmet ditt om sykdom eller funksjonsnedsettelse gjør at du ikke klarer dette selv.

Om du får tildelt tjenesten, vil kommunen sammen med deg bestemme hva du skal få hjelp til.

Valg av leverandør
Du kan velge hvem som skal levere tjenesten. Det finnes ett kommunalt og flere private alternativer.
Se oversikt her over leverandører du kan velge. 

Du vil automatisk få tildelt hjelp fra kommunens hjemmetjeneste om du ikke aktivt velger en privat leverandør. Ta kontakt med forvaltningsenheten om du ønsker dette.

Ønsker du hjelp til mer omfattende oppgaver, som storrengjøring, vindusvask eller rundvask, kan du kjøpe dette som en tilleggstjeneste direkte fra leverandør.

Pris

Du må betale en egenandel etter gjeldene satser i kommunen. For tilleggstjenester gjelder egne priser. Se oversikt over satser og egenbetalinger.

Du kan når som helst skifte leverandør. Les mer om hvordan du gjør dette her.

Om søknadsprosessen

Om du trenger hjelp til å søke om hjemmehjelp, kan du kontakte forvaltningsenheten i ditt område:

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. 

Saksbehandling

Etter søknaden er mottatt, vil kommunen ta kontakt med deg for å avtale tid for et hjemmebesøk. Formålet med besøket er å innhente nødvendige opplysninger for å avgjøre saken. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du får alltid en begrunnelse sammen med vedtaket om det kan tenkes at du blir misfornøyd. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Har du et akutt behov for hjelp, kan du få tilbud om hjemmehjelp før det er gjort et formelt vedtak.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar.

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Du kan kontakte kommunen hvis du trenger veiledning. Om kommunen ikke tar hensyn til klagen din, sendes saken videre til Fylkesmannen som tar en avgjørelse.

Bergen kommune har et eget byombud. Her kan du få råd og veiledning om du mener at kommunen har gjort feil eller urett mot deg.

Pasient- og brukerombudet kan også hjelpe deg.