Gå tilbake til:
Du er her:

Hjemmeboende eldre, funksjonshemmede og andre som på grunn av sykdom ikke klarer å tilberede eller handle inn varer, kan få levert middag hjem. Maten blir levert og produsert av Matvarehuset AS og er produsert etter kok/kjøl-prinsippet. Det vil si at den er tilberedt på tradisjonelt vis og deretter hurtig nedkjølt og pakket i porsjonspakninger.

Middag leveres hjem til deg en dag i uken på et avtalt tidspunkt.Rettene lagres i kjøleskap frem til oppvarming.

Du bestemmer selv hvor mange middager du ønsker levert i løpet av en uke. Dette oppgir du i søknadsskjemaet (se under).

Menyen er variert og ernæringsriktig sammensatt. De som på grunn av allergier eller av kulturelle og/eller religiøse grunner ikke kan spise enkelte matvarer, vil få tilpasset mat. Det er også mulig å velge en kjøttfri dag per uke, og få levert suppe eller dessert. Dine ønsker oppgir du i din søknad, eller i videre dialog med oss i kommunen.

Noen å dele måltidet med? Klikk her for å lese om Spisevenn.

Middagsrettene varierer etter årstidene og 15 % av råvarene som benyttes er økologiske.

Dersom du trenger hjelp til å varme opp maten i din mikrobølgeovn, vil vi hjelpe deg med det. Hjemmesykepleien vil vurdere dette ut fra ditt behov. Hvis du mener du ikke får hjelpen du trenger, ta kontakt med hjemmesykepleien i din sone for å varsle om dette. Mikrobølgeovn er nødvendig hvis du trenger hjelp fra hjemmesykepleien til å varme middagen.

Pris

Alle som får levert middag hjem må betale for tjenesten.

Kriterier og vilkår

Du har krav på bistand til ernæring hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Dersom du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker, vil du kunne få levert middag hjem.

Praktiske forutsetninger
Mottaker må innen rimelig tid kunne åpne døren og motta middagen, eller stille nøkkel til disposisjon for transportøren.

Dersom nøkkel oppbevares hos leverandør, kan middag leveres uavhengig av om du er hjemme eller ikke. Kommunen stiller garanti for at nøkkelen oppbevares forsvarlig og at ingen andre enn leverandør kan benytte denne.

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om matombringing, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha din fullmakt. 

Søknad sendes til forvaltningsenheten i det distriktet der du bor:
 


I søknaden bør du oppgi hvor mange dager i uken du ønsker å få middag levert.

Ved endringer i bestilling av middag:             

Ved endringer i bestillinger eller avslutning av tjenesten, må bruker gi beskjed til forvaltningsenheten, eventuelt til hjemmesykepleien eller tjenester til utviklingshemmede tre virkedager før levering.   

Dersom middagen ikke leveres som avtalt, kan du gi beskjed til hjemmesykepleien i din sone

Søknader som gjelder psykisk helse skal sendes til:
Forvaltningsenhet Psykisk helse

Vedlegg

Dersom noen andre søker på dine vegne, må vedkommende ha fullmakt fra deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.

Lover og retningslinjer

Dette vil for personer som er helt avhengige av praktisk hjelp, være en lovpålagt tjeneste. Personer som ikke er helt avhengige av hjelp, kan også søke om tjenesten. Tjenesten vil i disse tilfeller ikke være lovpålagt.

Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Lover

Retningslinjer

Forskrifter

Beslektede tjenester