Gå tilbake til:
Du er her:

Hvis du føler deg utrygg når du er alene hjemme, kan du få ulike alarmtjenester som sikrer at du får rask hjelp når du trenger det. Kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Du kan få trygghetsalarm eller trygghetspakker som inkluderer både trygghetsalarm og ulike automatiske varslinger.

Bergen kommune tilbyr følgende alarmtjenester:

Trygghetsalarm
Trygghetsalarmen er en liten smykkeliknende gjenstand som du bærer med deg hele tiden. Ved å trykke på en knapp kan du tilkalle hjelp. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien eller pårørende dersom du utløser alarmen. 

Varsling om fall, bevegelse eller røykutvikling
Du kan få installert sensorteknologi i ditt hjem som fanger opp uønskede hendelser, for eksempel dersom du faller, dersom ytterdøren åpnes på uvanlige tider (for eksempel om natten), ved røykutvikling m.m. Kommunens tjenester, eller dine pårørende, får da automatisk melding dersom du har falt, gått ut om natten eller hvis det er røyk i boligen din.

Hjelp til å ta medisiner
Vi tilbyr medisineringsstøtte for å hjelpe deg og huske å ta medisiner. Et apparat registrerer da om du har tatt medisinene dine eller ikke, og gir deg en melding når det er tid for å ta medisinene.

Alarmene er enkle å bruke så du trenger ikke å ha teknisk kunnskap. Kommunen sørger for å installere nødvendig utstyr og vedlikeholde dette.

Pris

Du må betale egenandel etter gjeldende satser i kommunen. Du betaler bare for selve trygghetsalarmen, ikke for tilleggstjenester.

Kriterier og vilkår

Før tildeling av trygghetsalarm blir det vurdert om du kan være hjulpet med andre hjelpemidler som for eksempel mobiltelefon eller trådløs telefon. Dersom alternativ ikke finnes, blir det vurdert om du kan håndtere en trygghetsalarm.

Om søknadsprosessen

For å få tildelt trygghetsalarm eller andre alarmtjenester må du søke om dette til forvaltningsenheten i det området der du bor. Søkere over 85 år får trygghetsalarm uten at forvaltningen foretar en nærmere vurdering av behovet.
Søknad sendes til

Klagemulighet

Du kan klage til kommunen innen tre uker etter at du mottok vedtaket, hvis du er misfornøyd med vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør bli endret. Du kan henvende deg til kommunen hvis du trenger veiledning. Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen. Fylkesmannen avgjør da om klagen blir tatt til følge.

Lover og retningslinjer

Kommunens alarmtjenester er ikke lovpålagte tjenester.