Gå tilbake til:
Du er her:

Er du over 75 år, kan du få tilbud om et forebyggende hjemmebesøk. Dette er en uformell samtale om tema som hverdagsliv og helse.

Hva er et forebyggende hjemmebesøk?
Et forebyggende hjemmebesøk er en uformell samtale mellom deg og en ansatt ved kommunens frisklivs- og mestringssenter. I samtalen kan du få råd og veiledning om hva du selv kan gjøre for å bevare helsen og forebygge sykdom. Du kan også få informasjon om ulike aktiviteter i lokalmiljøet ditt. Målet er at du skal holde deg frisk og kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Tema for samtalen kan være:

  • Hverdagsliv
  • Kosthold
  • Aktivitet
  • Sosial omgang
  • Kommunale pleie og omsorgstjenester
  • Hjelpemidler  

Besøket er gratis og frivillig. Dersom du ønsker det, kan pårørende være til stede.

Hvem kan få tjenesten?
Er du over 80 år og ikke mottar tjenester fra kommunens pleie- og omsorgstjeneste, vil du få tilbud om et hjemmebesøk. Er du over 75 år, kan du selv ta kontakt dersom du ønsker et besøk.

Om søknadsprosessen

Slik får du tjenesten
Ta kontakt med Frisklivs og mestringssenteret for å avtale tid for et hjemmebesøk.

Telefon 53 03 53 80 fra kl. 08.00 til kl. 15.00.

E-post: Frisklivogmestring@bergen.kommune.no

Besøksadresse: Damsgårdsveien 40, 5057 Bergen