Gå tilbake til:
Du er her:

Om du har behov for å få helsetjenester i hjemmet ditt, kan du ha rett på hjemmesykepleie.

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. Du kan få hjemmesykepleie hvis du ikke er i stand til å oppsøke helsetjenesten selv.

Hjemmesykepleien kan blant annet hjelpe deg med å ta medisiner, lage til måltider og hjelpe med personlig hygiene. Hjemmesykepleien vil legge til rette for at du skal klare mest mulig selv, slik at du kan fortsette å bo hjemme. 

Dette kan du forvente av hjemmesykepleien:

 • At du og hjemmet ditt blir behandlet med respekt.
 • At vi har synlig legitimasjon.
 • At vi overholder taushetsplikten.
 • At du får en kontaktperson som har hovedansvar for hjelpen du mottar.
 • At de ansatte har nødvendig helsefaglig kompetanse, men at det noen ganger kommer assistenter, lærlinger og studenter hjem til deg fordi vi er en lærebedrift.
 • At våre ansatte har ulik etnisk bakgrunn og kjønn.
 • At vi kommer til mest mulig faste tider. Akutte hendelser kan føre til at vi ikke klarer å være hos deg til avtalt tid. Vi skal gi deg beskjed om vi blir mer enn 30 minutter forsinket.
 • At vi bistår deg med å finne ut hvordan du kan få hjelp til å gjøre innkjøp, følge til lege, tannlege o.l. Dette er oppgaver som hjemmesykepleien ikke vanligvis gjør. 

Dette forventer hjemmesykepleien av deg:

 • At du gjør de aktivitetene du klarer selv.
 • At du selv håndterer medisinene dine om du ikke har inngått legemiddelavtale med hjemmesykepleien.
 • At du tar i bruk hjelpemidler om du trenger det.
 • At du har mikrobølgeovn hvis du trenger hjelp til/skal trene på å varme middag.
 • At du har personvekt dersom du får hjelp til veiing
 • At du har tørkepapir, avfallsposer og flytende håndsåpe tilgjengelig.
 • At du har synlig navn og nummer på huset, og opplyst inngang.
 • At du låser opp for oss hvis du kan, selv om vi har nøkkel.
 • At du gir beskjed i god tid hvis du ikke trenger hjelp eller hvis du reiser bort.
 • At du som har trygghetsalarm bare bruker den ved akutt behov for helsehjelp.
 • At du helst ringer hjemmesykepleien fra 08-15 på ukedager. På kveld og helg er alle våre ansatte ute hos pasienter, og kun tilgjengelige for korte beskjeder.
 • At du lufter godt om du røyker inne, og ikke røyker rett før vi kommer.
 • At dyr holdes i bånd eller inne på andre rom.

Finn hjemmesykepleien i din bydel.

Om søknadsprosessen

Slik søker du
Ta kontakt med forvaltningsenheten der du bor:

Søknader som gjelder Psykisk helse skal sendes til: Forvaltningsenheten psykisk helse

Om pårørende eller andre hjelper deg med søknaden, må du legge ved skriftlig fullmakt.  

Saksbehandling
Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker. 

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. 

Klagemulighet

Klage
Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Du kan kontakte kommunen hvis du trenger veiledning. Om kommunen ikke tar hensyn til klagen din, sendes saken videre til Fylkesmannen som tar en avgjørelse.

Bergen kommune har et eget byombud. Her kan du få råd og veiledning om du mener at kommunen har gjort feil eller urett mot deg.

Pasient- og brukerombudet kan også hjelpe deg.