Gå tilbake til:
Du er her:

Er du pårørende og har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgsstønad.

Kommunen skal tilby nødvendig støtte til deg som pårørende. En av tjenestene du kan søke om er omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn). Dette er en økonomisk godtgjørelse til deg som over tid har et særlig tyngende omsorgsarbeid, for eksempel med å gi tilsyn, pleie og omsorg til et familiemedlem.

Kommunen skal vurdere både brukernes og pårørendes behov, og gi et nødvendig og forsvarlig tilbud til den enkelte. Omsorgsstønaden er skattepliktig og gir opptjening av pensjonspoeng.

Hvem kan få omsorgsstønad?
Du må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid over tid. Kommunen vektlegger blant annet:

  • om du bruker mange timer per måned på omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig 
  • om omsorgsarbeidet skjer om natten eller gir avbrudd i nattesøvnen
  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid 

Om søknadsprosessen

Slik søker du
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsstønad. Både den som utfører omsorgsarbeidet og den hjelpetrengende selv kan søke.
Søknad sendes til forvaltningsenheten i din bydel:

Søknader som gjelder Psykisk helse skal sendes til: Forvaltningsenhet psykisk helse

Saksbehandling
Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. 

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Du kan kontakte kommunen hvis du trenger veiledning. Om kommunen ikke tar hensyn til klagen din, sendes saken videre til Fylkesmannen som tar en avgjørelse.

Bergen kommune har et eget byombud. Her kan du få råd og veiledning om du mener at kommunen har gjort feil eller urett mot deg.

Pasient- og brukerombudet kan også hjelpe deg.

Lover og retningslinjer

Lover og regler
Kommunen skal ha et tilbud om omsorgsstønad. Dette er likevel ikke en tjeneste som pårørende har automatisk rett til. 

 

Lover

Retningslinjer

Relatert informasjon

Beslektede tjenester