Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunale psykiske helsetjenester

Kommunen tilbyr psykisk helsehjelp til barn, voksne og pårørende. Hvis du har opplevd noe traumatisk, sorg eller overgrep eller hvis du har det vondt og er deprimert kan du få hjelp gjennom kommunens helsetjeneste.

Du kan ta kontakt gjennom legevakten, fastlegen, helsestasjonen eller fra kommunens nettside (se lenker under).

Er du over 18 år og har psykiske helseproblemer, eller er pårørende til noen med psykiske helseproblemer, kan du kontakte psykisk helseenheten i den bydelen der du bor. I menypunktet "Underavdelinger" finner du oversikt over tjenester i ditt område:

Psykisk helse Arna/Åsane 
Psykisk helse Bergenhus 
Psykisk helse Fana/Ytrebygda 
Psykisk helse Fyllingsdalen 
Psykisk helse Laksevåg 
Psykisk helse Årstad 

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknad sendes til

Forvaltningsenhet psykisk helse

Tlf: 55568470  

Åpningstid: 0900 til 1400

Telefontid: 0930 til 1130 og 1230 til 1430

Postadresse:
Møllendalsveien 1 A
5009 BERGEN

Besøksadresse:
Møllendalsveien 1 A

Saksbehandlingstid

Søknaden vil bli behandlet så snart som mulig. Dersom søknaden ikke kan avgjøres innen en måned, vil du få informasjon om når søknaden forventes ferdig behandlet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller kommunal klagenemd for endelig avgjørelse.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.