Gå tilbake til:
Du er her:

Akuttovernattingstilbud for bostedsløse har til sammen 16 plasser for begge kjønn i Bergen. Dette er natt for natt tilbud og plassene fordeles ved personlig fremmøte.

Tilbudet gis ved følgende steder:

Bakkegaten Bo og Omsorgssenter, Frelsesarmeens sosialtjeneste
4 omsorgssenger, for menn og kvinner. I tillegg disponerer politiet 2 plasser. Har åpent 7 dager i uken.
Adresse: Bakkegaten 1-3. 
Tlf. 55 30 22 80

Epost: bakkegaten@frelsesarmeen.no

Strax-huset, Natthjemmet
6 overnattingssenger, for menn og kvinner. Har åpent 7 dager i uken, inntak mellom kl. 21 og 23.
Adresse: Damsgårdsveien 106, inngang fra Michael Krohnsgate.
Tlf. 55 33 27 30, mobiltlf: 952 38 922

Epost: Strax-huset@bergen.kommune.no

Omsorgsbasen for kvinner, Kirkens Bymisjon
6 overnattingsplasser, 2 beredskapssenger. Åpent 7 dager i uken.
Adresse: Nygårdsgt. 29. Tlf. 55 32 97 70

Epost: oabasen@kirkens-bymisjon-bergen.no

Beslektede tjenester