Gå tilbake til:
Du er her:

Arna Aktiv er et byomfattende rehabiliteringstiltak for personer med rusmiddelavhengighet. Arna Aktiv fremmer helse ved bruk av fysisk aktivitet i et støttende fellesskap. 

Vilkår for deltakelse:

Det er LAV terskel for å ta kontakt. Vi er på tilbudssiden. Er du rusmiddelavhengig så kan du ta kontakt med oss. Vi finner et tidspunkt til en prat og sammen finner vi ut om tilbudet kan passe.

Ønsker du å starte opp, så gjelder følgende vilkår:

  • Du må delta minst tre faste dager i uken - der minst en dag er arbeid (unntak dersom du er i ordinært arbeid, er under utdanning eller er engasjert i frivillig arbeid).
  • Du står over hvis du er ruspåvirket.
  • Du gir beskjed om du er forhindret fra å stille til avtale.

Det er ingen krav til henvisning. Du kan bare ta direkte kontakt med oss. Alternativt kan du ta kontakt med saksbehandler på NAV, andre fra hjelpeapparatet eller pårørende. 

Les mer om hva vi gjør her

Arna Aktiv har også facebook og instagram-konto. Her finner du bilder fra aktivitetene.

Kontaktinformasjon:

Jan Runar TrandalFagkoordinator. Tlf: 97157833 

Jan Otto Nerdal. Tlf. 40905970

Adresse: Andreas Gjellesviks veg 18, 5260 Indre Arna 

E-post: arnaaktiv@bergen.kommune.no