Gå tilbake til:
Du er her:

Brukerrommet (tidligere Sprøyterommet) er et tilbud for personer som er fylt 18 år med langvarig narkotikaavhengighet og en helseskadelig injeksjonspraksis.

På brukerromme kan du injisere alle typer narkotiske stoffer. Det er tillatt med en brukerdose for hvert besøk.

Brukerrommet tilbyr:
- råd om injeksjonspraksis og mer skånsomme inntaksmåter
- råd om hygiene for å forebygge smitte og redusere risikoen for skade
- rent brukerutstyr
- trygge rammer siden personalet er til stede under og etter inntak av rusmidler
-informasjon om- og videreformidling til øvrig hjelpeapparat
-seks båser for injisering

Åpningstider:
Brukerrommet  er åpent 7 dager i uken klokken 08.00 til 21.45. 

Hvor er brukerrommet?
Brukerrommet er en avdeling på under MO-senteret Strax-huset. Brukerrommet  har egen inngang via den grønne gangbroen (mot Puddefjordsbroen).

Adressen er Damsgårdsveien 106. Inngang fra Michael Krohns gate.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 53033590 E-post: Strax-huset@bergen.kommune.no

Mottak - registrering

Alle brukere av brukerrommet må først registrere seg i et mottak/ekspedisjon.

Følgende rutine følges: 

Brukerdosen fremvises og det fylles ut et registreringsskjema som inneholder:

  • Hvor stor dose som skal injiseres 
  • Hvilke rusmidler er inntatt
  • Siste inntak av rusmidler

Venterom
Her er det 4 sitteplasser, toalett og vanndispenser. 

Injiseringsrommet
Injiseringsrommet inneholder seks skjermede båser for injisering. Alle får utdelt rent brukerutstyr. Rommet er bemannet for å ivareta sikkerheten til brukerne. Ellers kan du også få veiledning i injeksjonspraksis og hygiene rundt det å injisere. 

Helserom
Brukerommet vil ha tilgjengelig et helserom. På helserommet vil brukerne få sårstell og generell helsehjelp.

Samtalerom
Brukerrommet har et samtalerom, hvor brukerne kan få samtaler, råd og veiledning. Det å motivere brukerne til endring er alltid en målsetting i rusomsorgen.

Observasjonsrom
Etter injisering kan det være et ønske eller behov for opphold under tilsyn.