Gå tilbake til:
Du er her:

Sprøyterommet er et tilbud for personer som er fylt 18 år med langvarig heroinavhengighet. 

På sprøyterommet kan du injisere heroin under hygieniske rammer, mer trygghet og rask hjelp ved overdoser. Du får også hjelp til forebygging av infeksjoner og smitte ved injisering av heroin.

Åpningstider:
Sprøyterommet er åpent 7 dager i uken. Hverdager fra kl. 08.00 til 22.00. 

Hvor er sprøyterommet?
Sprøyterommet er en avdeling på under MO-senteret Strax-huset. Sprøyterommet har egen inngang via den grønne gangbroen (mot Puddefjordsbroen).

Adressen er Damsgårdsveien 106. Inngang fra Michael Krohns gate.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 53033590 E-post: Strax-huset@bergen.kommune.no

Mottak - registrering

Alle brukere av sprøyterommet må først registrere seg i et mottak/ekspedisjon.

Følgende rutine følges: 

Brukerdosen fremvises og det fylles ut et registreringsskjema som inneholder:

  • Hvor stor dose som skal injiseres 
  • Hvilke rusmidler er inntatt
  • Siste inntak av rusmidler

Venterom
Her er det 4 sitteplasser , toalett og vanndispenser. 

Injiseringsrommet
Injiseringsrommet inneholder seks skjermede båser for injisering av heroin. Alle får utdelt rent brukerutstyr. Rommet er bemannet for å ivareta sikkerheten til brukerne. Ellers kan du også få veiledning i injeksjonspraksis og hygiene rundt det å injisere. 

Helserom
Sprøyterommet vil ha tilgjengelig et helserom. På helserommet vil brukerne få sårstell og generell helsehjelp.

Samtalerom
Sprøyterommet har et samtalerom, hvor brukerne kan få samtaler, råd og veiledning. Det å motivere brukerne til endring er alltid en målsetting i rusomsorgen.

Observasjonsrom
Etter injisering kan det være et ønske eller behov for opphold under tilsyn.