Gå tilbake til:
Du er her:

Sprøyterommet er et tilbud for personer som er fylt 18 år med langvarig heroinavhengighet. 

På sprøyterommet kan du injisere heroin under hygieniske rammer, mer trygghet og rask hjelp ved overdoser. Du får også hjelp til forebygging av infeksjoner og smitte ved injisering av heroin.

Åpningstider:
Sprøyterommet er åpent 7 dager i uken. Hverdager fra kl. 08.00 til 21.30. Helg fra 10.00 til 17.00. Brukere av sprøyterommet må møte senest en halv time før stengetid.

Hvor er sprøyterommet?
Sprøyterommet er en avdeling på under MO-senteret Strax-huset. Sprøyterommet har egen inngang via den grønne gangbroen (mot Puddefjordsbroen).

Adressen er Damsgårdsveien 106. Inngang fra Michael Krohns gate.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 53033590 E-post: Strax-huset@bergen.kommune.no

Mottak - registrering
Alle brukere av sprøyterommet må først registrere seg i et mottak/ekspedisjon.

Injiseringsrommet
Injiseringsrommet inneholder skjermede båser for injisering av heroin. Alle får utdelt rent brukerutstyr. Rommet er bemannet for å ivareta sikkerheten til brukerne.

Helserom
Sprøyterommet vil ha tilgjengelig et helserom. På helserommet vil brukerne få sårstell og generell helsehjelp.

Samtalerom
Sprøyterommet har også et samtalerom, hvor brukerne kan få samtaler, råd og veiledning. Det å motivere brukerne til endring er alltid en målsetting i rusomsorgen.

Observasjonsrom
Etter injisering kan det være et ønske eller behov for opphold under tilsyn. Like ved utgangen til sprøyterommet er det tilrettelagt et observasjonsrom med tilsyn.