Gå tilbake til:
Du er her:

Har du funksjonssvikt og bor hjemme, kan du få hjelp av alarmer til å mestre hverdagen bedre og få raskere hjelp ved sykdom og uhell.

Hvem kan få alarmer?
Alarmer er en type velferdsteknologi kan tildeles voksne som bor hjemme med funksjonssvikt, og som kan få økt trygghet og selvstendig ved å bruke alarmene. Alle over 85 år som søker om trygghetsalarm vil få tilbud om dette.

Alarmer du kan søke om
Det finnes flere typer alarmer som dekker ulike behov. Kommunen vil sammen med deg og eventuelt dine pårørende finne ut hva som passer best. Alarmene er enkle å bruke og krever ikke tekniske forkunnskaper. Det er kommunen som har ansvar for å installere og vedlikeholde utstyret.

Trygghetsalarm og GPS
En trygghetsalarm er en liten, smykkeliknende knapp som du bærer på deg hele tiden. Du kan tilkalle hjelp ved å trykke på knappen. Noen alarmer har lokaliseringsteknologi (GPS) som gjør det enklere å finne ut hvor du er og dermed kunne gi deg raskere hjelp.

Varsling om fall, bevegelse eller røykutvikling
Du kan få installert sensorteknologi som registrerer om noe er unormalt i hjemmet ditt. For eksempel om du faller, om du åpner ytterdøren om natten eller om du blir borte fra sengen i lengre tid om natten. Alarmene registrerer også røykutvikling.

Hjelp til å ta medisiner
Du kan få dosetter med alarm som minner deg på at du skal ta medisinene dine. Du vil få et varsel når du skal ta medisinen. Om du glemmer det, blir det sendt en melding til dine pårørende eller helsepersonell i kommunen.

Hva skjer når alarmen utløses?
Etter at du har fått tildelt alarm, vil kommunen lage en avtale med deg og eventuelt dine pårørende om hvordan alarmer som blir utløst skal håndteres. Ofte vil det først gå en melding til dine pårørende. Om ikke alarmen håndteres av dem, vil kommunens responssenter bli varslet. Her jobber det helsepersonell som vil hjelpe deg.  

Pris

Du må betale egenandel for trygghetsalarm. Alarmer som er basert på sensorteknologi, krever at du også har trygghetsalarm. Andre alarmer er gratis. 

Om søknadsprosessen

Slik søker du
Ta kontakt med forvaltningsenheten der du bor for å få hjelp til å søke om alarmer:

¿Du kan få hjelp til å søke av pårørende eller andre. Da må det legges ved en skriftlig fullmakt fra deg. 

Saksbehandling

Når kommunen har mottatt søknaden, vil de ta kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar. 

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Du kan kontakte kommunen hvis du trenger veiledning. Om kommunen ikke tar hensyn til klagen din, sendes saken videre til Fylkesmannen som tar en avgjørelse.

Bergen kommune har et eget byombud. Her kan du få råd og veiledning om du mener at kommunen har gjort feil eller urett mot deg.

Pasient- og brukerombudet kan også hjelpe deg.

 

Lover og retningslinjer

Lover og regler
Kommunens alarmtjenester er ikke lovpålagte tjenester. Dette betyr at tjenesten ikke er en rettighet, men en mulighet.