Gå tilbake til:
Du er her:

Tidlig Ute er et rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak i samarbeid med Hordaland politidistrikt, Bergen kommune og Helse Bergen. 
Deltakerne får tilbud om et alternativ til en vanlig straffereaksjon, gjennom individuelt tilpasset oppfølging. Etter kartlegging får hver deltaker en egen kontaktperson, og en oppfølgingsplan utarbeides i samråd med deltaker. Samtlige deltakere gjennomfører strukturerte bevisstgjøringssamtaler om egen bruk av cannabis.
 
I Tidlig Ute kan deltakere blant annet få:

 • Veiledning til å slutte med rusmidler
 • Veiledning i forbindelse med skole, praksis og arbeid
 • Bistand i kontakt med øvrig hjelpeapparat, eksempelvis NAV, barneverntjeneste, fastlege, Oppfølgingstjenesten (OT) og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 • Samtale hos psykolog eller familieterapeut ved Helse Bergen, og vurdering av behov for videre behandling
 • Bistand i oppstart av annen aktuell behandling

Kriterier og vilkår

 • Tidlig Ute er etablert for ungdom fra 15 til 25 år som blir pågrepet av politiet for narkotikarelatert kriminalitet
 • Siktede erkjenner de straffbare forholdene. Siktede må ønske et alternativ fremfor vanlig straffereaksjon.
 • Dersom siktede er under 18 år, vil politiet innhente samtykke fra foresatte eller verge.
 • Deltakeren forplikter seg til å avstå fra ny kriminalitet i en prøvetid på 2 år.
 • Deltakeren forplikter seg til å være aktiv og samarbeide om tiltak/behandling i minimum 6 måneder.
 • Dersom vilkårene for alternativ til straff brytes, går saken tilbake til påtalemyndighet for ny vurdering.

Om søknadsprosessen

Når ungdommen har samtykket til vilkårene for deltakelse i Tidlig Ute og politiet har truffet et påtalevedtak, overføres saken til Utekontakten i Bergen kommune. Deltakeren innkalles deretter til informasjons- og kartleggingssamtale ved Utekontakten. 

Dersom du ønsker mer informasjon om tiltaket, kontakt:
Stine Haugsdal / tiltakskoordinator Tidlig Ute
Tlf. 55 56 86 59 / 945 07 897
E-post: stine.haugsdal@bergen.kommune.no

Utekontaktens nettside

Relatert informasjon