Gå tilbake til:
Du er her:

På ulike arenaer i Bergen kommune oppholder det seg personer som kan være utsatt for menneskehandel ved at de er tvunget inn i virksomhet som omfatter prostitusjon, salg av illegale rusmidler, tyveri og/eller tigging, eller annet tvangsarbeid. Gjennom oppsøkende sosialt arbeid tilbyr feltarbeiderne på Utekontakten mulige ofre for menneskehandel råd og veiledning. Rådgivningen har et særlig fokus på juridiske rettigheter, videreformidling til nasjonale hjelpetiltak, og helse, herunder seksuell helse og smittevern.

Samarbeidspartnere:
NAV kommune, barnevernstjenesten, Barnevernvakten, Exit-gruppen, Politidistrikt Vest Rosa-prosjektet, Helsevernetaten, Helse Bergen ved Poliklinikk for seksuelt overførte infeksjoner, Røde Kors, Kirkens Bymisjon

Pris

Tjenesten er gratis

Lover og retningslinjer

Foruten norske lover er Palermo-protokollen
og Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel aktuelle.

Lover