Gå tilbake til:
Du er her:

Avgifter, gebyrer og egenbetalinger

Her finner du oversikten over hva det koster å bruke kommunenes tjenester.

For en rekke kommunale tjenester, er det fastsatt egne satser for brukerbetaling i form av avgifter, gebyrer og egenbetalinger.

Bystyret vedtar gjeldende satser for Bergen kommune i forbindelse med den årlige behandlingen av budsjettet.

Oversikten er delt inn slik:

 • Helse- og omsorgstjenester
 • Tolketjenester
 • Skolefritidsordning (SFO)
 • Barnehage
 • Kulturskole
 • Idrettsanlegg
 • Bibliotek
 • Gravferd og kremasjon
 • Plan- og byggesaker
 • Feiing og tilsyn
 • Vann- og avløpsgebyrer
 • Renovasjonsgebyrer