Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker du at en annen enn den som er kunde skal motta faktura fra Bergen kommune, kan du endre dette gjennom å bruke elektronisk skjema.

Skjemaet brukes ved endring fra kunde til annen fakturamottaker/adressat.  Endring av hjemmelshaver når flere eier en eiendom sammen skal registreres på eget skjema.

Endring får kun virkning på nye fakturakrav. Fakturamottaker kan kun inngå eFaktura-avtale, avtalegiroavtale kan ikke benyttes. Fakturamottaker får ny eFaktura-referanse oppgitt på første tilsendte papirfaktura.

Ved manglende betaling av faktura, vil purring og varsel om inkasso sendes kunden eller den juridisk ansvarlige for kravet, ikke fakturamottaker.

Dersom eiendommen er solgt på blanco-skjøte må kopi av salgskontrakt vedlegges elektronisk eller sendes pr. post. Eiendommen vil da overføres ny hjemmelshaver

Har du spørsmål?

Kontakt Kemneren

Vis i kart

Besøksadresse:
Nonnesetergaten 4 - Vi holder åpent fra 09:00 til 15:00.
Onsdag før påske stenger ekspedisjonen 11.30

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.