Gå tilbake til:
Du er her:

Alternativ skole er et tilbud til enkeltelever med samspillsproblematikk.

Bergen kommunes alternative skoletilbud gis ved Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø, avd. Alrekstad skole.

Den alternative skolen er et frivillig tilbud til elever på ungdomstrinnet. Tilbudet er til elever som vil profittere på undervisning i liten gruppe og med stor praktisk tilnærming til fagene. Skolen følger Kunnskapsløftet og ellers de samme reglene som andre skoler. I 10. klasse går elevene opp til ordinær eksamen, og de får et vanlig vitnemål.

Alternative skoler defineres som eksternt etablerte kommunale skoletilbud "for ungdom i alderen 14 - 16 år som den ordinære grunnskolen ikke har tilstrekkelig kompetanse og egnede tilbud til". De defineres innenfor rammen av tilpasset opplæring og grunnskolens bestemmelser om spesialundervisning.

Kriterier og vilkår

Eleven må ha behov for et helhetlig spesialpedagogisk opplegg. Sakkyndig uttale fra PP-tjenesten (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) må støtte søknaden.

Om søknadsprosessen

Ta kontakt med hjemmeskolen for å få veiledning. Eleven, ved foresatte, søker på eget skjema.

Lenke til oversikt over alle skoler i Bergen kommune.

Søknadsfrist

Søknad kan sendes hele året.

Vedlegg

  • Oppdatert sakkyndig vurdering må følge søknaden.
  • Uttale fra hjemmeskolen

Søknad sendes til

Seksjon for spesialpedagogisk tjenester
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandling

Inntaksmøter holdes flere ganger i året.

Klagemulighet

3 uker fra mottatt svar.