Gå tilbake til:
Du er her:

Ferietilbud

I skolens sommerferie arrangerer Bergen kommune ferieleirer for elever med funksjonshemming, utviklingshemming og lærevansker ved Hålandsdalens leirskole på Holdhus i Fusa. Det er et mål at alle søkere som fyller kriteriene, skal få tilbud om plass. Hensikten med leirene er å gi elevene et ferieopphold med sommeraktiviteter under trygge forhold, samt mulighet til å treffe nye venner.

Deltakerne må dele rom med andre elever.

Pris

Ferieleirene koster kr. 2.750,- for 12 dager (11 døgn). Elevene skal ikke ha med seg lommepenger.

Kriterier og vilkår

Ferieleiren for 2. - 7. klassetrinn gjelder elever med funksjonshemming, utviklingshemming og lærevansker som er bosatt i Bergen kommune. Elever i 1. klasse kan ikke søke på Bergen kommunes ferietilbud.

Ferieleiren for elever på 8. - 10. klassetrinn og 17-åringer gjelder utviklingshemmede,  bosatt i Bergen kommune, og som har samtykket til å motta informasjon om Bergen kommunes fritids- og ferietilbud tilrettelagt for utviklingshemmede.

Følgende gjelder:

  • Hålandsdalen leirskole engasjerer alle lederne på leirene selv
  • Lederne er unge studenter uten spesifikke fagkunnskaper
  • Som følge av dette vil ingen fagpersoner være tilstede for å ivareta elever som må ha fagpersonale for å kunne reise, enten dette gjelder medisinske, adferdsmessige eller pleiemessige forhold
  • Det er ikke våken nattevakt på leirene.
  • Lederne sover på andre rom, men likevel i nærheten av elevene
  • Leirene passer best for elever som kan dele leder og rom med andre elever

Om søknadsprosessen

Informasjon og søknads-/påmeldingsskjema :

  • Informasjon og søknadsskjema for elever på 2. - 7. klassetrinn fås på elevens skole
  • Informasjon og påmeldingsskjema for ungdomsskoleelever og 17-åringer sendes direkte i posten til aktuelle elever

Søknadsfrist

Informasjon om søknadsfrister for 2017 blir lagt ut i februar.

Søknad sendes til

Søknaden for elever på 2. - 7. klassetrinn skal leveres eller sendes til elevens skole.

Lover og retningslinjer

Ferieleir er ingen rettighet, men ett ekstra gode Bergen kommune tilbyr.