Gå tilbake til:
Du er her:

Foreldre/foresatte til elever i grunnskolen kan undervise sine barn hjemme.

Kommunen fører tilsyn med opplæringen til barn og unge som ikke går på skole. Kommunen skal kreve at barnet eller den unge går på skole dersom ikke kravene til hjemmeopplæringen blir fulgt.

Pris

Kommunen plikter ikke å holde elevene med lærebøker og undervisningsmateriell når de mottar hjemmeundervisning. Retten til hjemmeundervisning gir ikke rett til økonomisk kompensasjon fra kommunen.

 

Kriterier og vilkår

Det kreves ikke at du har formell pedagogisk kompetanse. Innholdet i undervisningen må følge bestemmelser gitt i opplæringsloven med forskrifter. Privat hjemmeundervisning må avgrenses mot skolevirksomhet. Dersom du underviser andres barn, er det skolevirksomhet som må godkjennes av departementet.

Bestemmelsene om spesialundervisning og individuell vurdering (karakterer) gjelder ikke.

 

Om søknadsprosessen

Du melder skriftlig fra til kommunen om at du skal starte med hjemmeundervisning.

Lover og retningslinjer

Opplæringsloven §§ 2-1, 2-13 og 14-3

Lover

Retningslinjer

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling barnehage og skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.