Gå tilbake til:
Du er her:

Internordisk leirskole tilbys elevgrupper i bergensskolen på 10. trinn.

De internordiske leirskolene er et viktig satsingsområde for samarbeid mellom de nordiske vennskapsbyene, Gøteborg, Åbo, Århus og Bergen på skoleplan. 15-åringene som samles på de fire leirskolene samarbeider tett faglig og sosialt i nordiske grupper. Det er utarbeidet en felles nordisk målsetting for leirskoleuken:

  • Personlig og faglig utvikling.
  • Opplevelser og kunnskap om fellesskap og mangfold i Norden.
  • Erfaringsutveksling for elever og lærere.
  • Få bevissthet om bruken av nordisk språk og kultur.

Selv om likheten mellom de nordiske landene er relativt stor, opplever elevene at det er vesentlige forskjeller kulturelt, språklig, politisk og geografisk.

De internordiske leirskolene avvikles på høsten, i Hålandsdalen alltid i uke 37. Tema for uken i Hålandsdalen er Læring for livet. Les mer på Hålandsdalen leirskole sin nettside

Det er utarbeidet en felles Nordisk hjemmeside for Internordisk leirskole.
Denne gir informasjon om leirskolen som avvikles i alle vennskapsbyene.
Les mer på hjemmesiden til Internordisk leirskole

Pris

Kommunen betaler reise og opphold

Kriterier og vilkår

Elevgruppene skal ha med to lærere - helst av forskjellig kjønn

Se leirskolens hjemmeside og den nordiske hjemmesiden.

Om søknadsprosessen

Skoleadministrasjonene i Gøteborg, Åbo, Århus og Bergen har fra 2011 gått sammen om en felles søknadsprosedyre. Invitasjon til skolene blir sendt ut i løpet av desember måned og med søknadsfrist før jul. Det er skolen som skal søke og søknaden skal være underskrevet av rektor.

I søknaden må skolen si noe om hvor mange elever søknaden omfatter og litt om hvorfor klassen ønsker å delta.

Søknadsfrist

Søknadsprosessen vil foregå i januar 2019

Søknad sendes til

Fagavdeling barnehage og skole 
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandling

Tilbakemelding blir gitt til skolene i slutten av januar

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling barnehage og skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.