Gå tilbake til:
Du er her:

Elever med hørselsutfordringer og behov for tegnspråkopplæring kan få et fulltids opplæringstilbud i og på tegnspråk ved Nattland skole.

Nattland skole jobber særskilt med å gi hørselshemmete barn og unge opplæring i og på tegnspråk, og å gi dem et tegnspråklig miljø å utvikle språket i. Samtidig inkluderes elevene i de ordinære gruppene så langt det er mulig. 

Pris

All opplæring i grunnskolen er gratis.

For elever hjemmehørende i andre kommuner enn Bergen, må kommunen inngå avtale med Bergen kommune.

Kriterier og vilkår

Elven må ha tegnspråk som første språk eller ha en sakkyndig vurdering som anbefaler tegnspråkopplæring.

For barn fra Bergen kommune, er det PPT Fana som utarbeider sakkyndig vurdering.  Audiogram må vedlegges søknaden.

Om søknadsprosessen

Foreldre/foresatte/elev søker i samarbeid med hjemmeskolen.

For mer informasjon henvend deg til:

  • Nattland skole, v/rektor tlf. 53 03 06 00
  • Fagavdeling barnehage og skole, Seksjon for spesialpedagogiske tjenester
    Kontaktperson Linda Guttormsen, tlf. 55 56 24 57

Søknadsfrist

1. februar

Søknad sendes til

Bergen kommune
Fagavdeling barnehage og skole
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres.

Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.
 

Lover og retningslinjer

Opplæringslova §2-6 og §5-1

Lover

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling barnehage og skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.

Relatert informasjon