Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen har organisert særskilte tilbud for elever med utviklingshemming og/eller lærevansker ved noen av skolene i kommunen. På alle skoler unntatt Tveiterås er gruppene tilknyttet ordinære skoler.

Barneskoler med tilbud:

 • Landås skole
 • Loddefjord skole
 • Kalvatræet skole

Barne- og ungdomsskoler med tilbud:

 • Nordnes skole
 • Tveiterås skole

Ungdomsskoler med tilbud:

 • Hop oppveksttun skole
 • Rothaugen skole
 • Sandgotna skole
 • Åstveit skole
 • Ortun skole
 • Ytrebygda skole

 

Kriterier og vilkår

Eleven må ha en sakkyndig vurdering som tilrår et helhetlig spesialpedagogisk opplæringsbehov.

Om søknadsprosessen

Ta kontakt med nærskole, barnehage eller pedagogisk psykologisk tjeneste.

Lenke til oversikt over alle skoler i Bergen kommune

Vedlegg

 • Sakkyndig vurdering
 • Nærskolens uttale om deres tilbud til eleven

Søknad sendes til

Seksjon for spesialpedagogiske tjenester
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandling

 • Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett vil foreta felles inntak til spesialavdelingene/skolene. Ledig kapasitet, avstand, søkernes behov og prioriterte ønsker vil være grunnlag for vedtak.
 • Vedtak om opptak i et slikt tilbud er et enkeltvedtak. melding om vedtaket blir sendt foresatte med kopi til inntaksskolen, nærskolen og pedagogisk psykologisk tjeneste.
 • Den enkelte skole gjør etter inntak vedtak om om organisering av undervisningen og utarbeider individuell opplæringsplan.

 

Klagemulighet

3 uker etter mottatt svar.