Gå tilbake til:
Du er her:

Foresatte som har barn med dokumenterte behov for tilrettelegging, kan ta kontakt med skolen sin.

Oversikt over alle kommunale skoler i Bergen.

Skoler som har fått eller vil få nye elever som krever spesiell tilrettelegging kan søke. Behovene knyttes opp mot eleven.

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har ansvar for å vurdere søknader om tilrettelegging av skolebygg for funksjonshemmede sammen med Etat for eiendom som er utførende instans

Kriterier og vilkår

Det kan kun søkes  om tilrettelegging opp mot navngitt elev

Om søknadsprosessen

Skoler må melde behov skriftlig

Søknadsfrist

ca. 15. februar hvert år

Søknad sendes til

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Postboks 7700
5020 Bergen.

Søknader kan sendes elektronisk eller som svar i BK-sak.

Saksbehandling

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett vurderer søknadene og foretar prioritering.

Prioriteringene sendes Etat for eiendom som gjør kostnadsberegninger.

Det foretas en totalprioritering av hvilke saker som kan iverksettes i forhold til tilgjengelige midler.

Skolene får melding om videre saksgang.