Gå tilbake til:
Du er her:

Tjenesten tilbys enkeltelever og klasser som sliter med samhandlingsproblematikk.

Avdeling Utadrettet tjeneste (tidligere reiselærertjenesten) er en del av Bergen Kompetansesenter forLæringsmiljø, avd. Utadrettet tjeneste. Den består av 13 spesialpedagoger (tildigere reiselærere) og er en fleksibel lavterskeltjeneste som kan hjelpe med oppgaver knyttet til:

  • Klassemiljøarbeid.
    Tjenesten kan gi veiledning til lærerteam, skoler og assistenter for å bedre klassemiljøet, drive kompetanseutvikling og hjelpe til med organisering og utforming av tiltak.
     
  • Enkeltelever
    Samarbeide med skole og hjem og andre hjelpeinstanser, veilede og iverksette tiltak, samt følge opp elever/elevgrupper i en overgangsfase. Tjenesten har også god kompetanse på skolevegringsproblematikk.

 

Om søknadsprosessen

Klasselærer kan be om hjelp via skolens ledelse eller via PP-tjenesten (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste).

Søknadsfrist

En kan søke om bistand hele året

Søknad sendes til

Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø, avdeling Utadrettet tjeneste