Gå tilbake til:
Du er her:

Tjenesten tilbys enkeltelever og klasser med samhandlingsproblematikk.

Avdeling Utadrettet tjeneste (tidligere reiselærertjenesten) er en del av Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø. Tjenesten har 13 spesialpedagoger og er en fleksibel lavterskeltjeneste som kan gi råd og veiledning i forhold til:

 • Klassemiljøarbeid.
  Tjenesten kan gi veiledning til lærerteam, assistenter og skoler for å bedre klassemiljøet, drive kompetanseutvikling og hjelpe til med organisering og utforming av tiltak.
   
 • Enkeltelever med samhandlingsproblematikk
  Samarbeide med skole, hjem og eventuelle andre hjelpeinstanser, veilede og iverksette tiltak, samt følge opp elever/elevgrupper i en overgangsfase.
   
 • Skolevegring
  Tjenesten har god kompetanse på skolevegringsproblematikk og kan veilede og bistå i utforming av tiltak.
   
 • Mobbeproblematikk
  Tjenesten har god kompetanse i å kartlegge, avdekke og utarbeide tiltak i forhold til mobbing og har spesielt god kjennskap til Olweusprogrammet og PALS-modellen.

 

Om søknadsprosessen

Klasselærer kan be om hjelp via skolens ledelse eller via PP-tjenesten (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste).

Søknadsfrist

En kan søke om bistand hele året

Søknad sendes til

Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø, avdeling Utadrettet tjeneste