Gå tilbake til:
Du er her:

Leirskole i Hålandsdalen

En del av undervisningstiden i grunnskolen kan legges til en leirskole, i så fall er dette en del av den obligatoriske grunnskoleopplæringen. Elever i Bergen kommune får tilbud om et leirskoleopphold ved Hålandsdalen leirskole. Leirskolen er eiet og drevet av Bergen kommune. Leirskoleoppholdet legges vanligvis til 6. eller 7.trinn. Undervisningen foregår i all hovedsak utendørs gjennom hele skoleåret, og visjonen er: Læring for livet.

Det praktiske opplegget vil bli belyst for elever og lærere av leirskolens tilsatte. Disse kommer på besøk på elevenes hjemmeskole og presenterer leirskoleuken når oppholdet nærmer seg. Undervisningen ved leirskolen tilpasses hjemmeskolens planer i samarbeid med kontaktlærer. Undervisningen og oppholdet tilpasses også den enkelte elev.

Se leirskolens hjemmeside og Facebookside.

Leirskole er gratis for elevene.

Relatert informasjon

Beslektede tjenester