Gå tilbake til:
Du er her:

Tilbud om sommerleir for elever i 2. til 7. klassetrinn

Sommerleir for skoleelever

Bergen kommune arrangerer sommerleirer for skoleelever fra 2. til 7. klassetrinn.

Hensikten med sommerleirene er å gi elever uten andre muligheter til å reise ut av byen i skolens sommerferie, et ferieopphold med sommeraktiviteter, under trygge forhold.  Tilbudet gjelder også elever som har stort behov for å komme seg vekk fra sitt nærmiljø for en periode.

Leirene er i Hordaland. Kun 3 klassetrinn deltar på samme leir. Vanligvis 2. - 4 .klassetrinn på samme leir, og 5. - 7. klassetrinn på samme leir. Det er mellom 30 og 40 elever på hver leir.

1. periode 2016 : mandag 20. juni til fredag 1. juli

2. periode 2016 : mandag 4. juli til fredag 15. juli

3. periode 2016 : mandag 18. juli til fredag 29. juli

Pris

Sommerleirene er gratis.

Kriterier og vilkår

  • De som tildeles plass må ha bostedsadresse i Bergen
  • Det er en forutsetning at  pårørende eller foreldre er  i Bergen når leirene pågår i tilfelle eleven blir syk eller mistrives og må sendes hjem
  • Når det tildeles plass på sommerleir, vil kommunen forbeholder seg muligheten til å velge tidspunkt og sted for den enkelte

Om søknadsprosessen

Søknadsfristen annonseres på den enkelte skole og i dagspressen, i slutten av april.  Søknadsskjema fås på den enkelte skole og søknaden må være levert skolen innen fristen for å bli vurdert.

Søknadsfrist

SØKNADSFRIST TORSDAG 28. APRIL 2016

Lover og retningslinjer

Sommerleir er ingen lovpålagt kommunal oppgave, men ett ekstra gode Bergen kommune tilbyr aktulle elever.

Sommerleir for skoleelever