Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen Bys legat for utdanning har som formål å gi støtte til personer som tar høyere utdannelse og er bosatt i Bergen.

For å kunne søke må du være bosatt i Bergen og ha stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg, eller være registrert i folkeregisteret som bosatt i Bergen og studere ved andre norske eller utenlandske universiteter eller høyskoler.

Søknadsskjema skrives ut og sendes i post med nødvendige vedlegg til:

Bergen Bys Utdanningslegat
c/o Storetveitveien 142
5231 Paradis

Søknader sendes fra 1. september og senest innen 30. september. Søknadsskjema er tilgjengelig fra denne siden i denne perioden.

Nødvendige vedlegg til søknaden er:

  • Ligningsattest. Ligningsattest finner du i Altinn.

  • Bostedsattest. Bostedsattest kan bestilles hos Skatteetaten.

  • Bekreftelse på semesterregistrering.

Har du andre spørsmål om legatet må disse sendes skriftlig til adressen over.

Dersom du ikke kan skrive ut skjema kan du få papirskjema ved henvendelse til Innbyggerservice i Kaigaten 4.

Vedtekter og informasjon om styret som behandler søknadene finner du under «Kriterier og vilkår».

Kriterier og vilkår

Bergen bys utdanningslegat er en stiftelse, med et eget styre. Les om Bergen bys utdanningslegat hos Brønnøysundregistrene.

Legatet er et resultat av at 18 legater ble slått sammen i 2009 og årene etterpå, da de hadde omtrent likelydende formål og man på denne måten kunne bedre avkastningen og redusere kostnadene til administrasjon. 

Styret behandler søknadene og tildeler i tråd med vedtektene. Pengesum som tildeles kvalifiserte søkere avhenger av legatets avkastninger og antall søkere.

Vedtekter og mer om legatet finner du på sidene til Lotteri og stiftelsestilsynet.

Har du spørsmål?

Kontakt Innbyggerservice

Vis i kart

Besøksadresse:
Kaigaten 4 - Vi holder åpent fra 08:00 til 20:00.
Mandag og fredag: stenger kl. 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.