Gå tilbake til:
Du er her:

Autisme

Avdeling autisme er en del av pedagogisk psykologisk tjeneste i Bergen kommune. Vi er kontorplassert ved Pedagogisk psykologisk senter Nord. Avdelingen veileder, rådgir og kurser barnehager og foresatte i forhold til tidlig intensiv opplæring av barn med autisme. Avdelingen jobber byomfattende og arbeider bl.a. med å lære barna språk, kommunikasjonsferdigheter, lek og sosiale ferdigheter. Veiledningen og rådgivningen kan bestå av veiledning direkte i samhandling med barnet og kurs/workshops. Fagteamet stiller seg også disponible til å veilede hjemme hos familien.

Målgruppen er barn fra 1 - 6 år innen autismespekteret. Det er i første omgang barn i barnehagealder som vil bli prioritert, men også andre kan be om veiledning og rådgivning. Teamet er styrket med en stilling knyttet til videre oppfølging i skole.

Kriterier og vilkår

Foresatte kan ta direkte kontakt med Avdeling autisme ved spørsmål om autisme og om tilrettelegging og hjelp.

Ved en formell henvendelse fra PPT må barnet ha en sakkyndig vurdering som anbefaler tidlig intensiv opplæring (TIOBA). Sakkyndig vurdering utarbeides av lokalt PPT-kontor.

Om søknadsprosessen

Foreldre og andre kan ta direkte kontakt med Avdeling autisme for informasjon og orientering.

Ved videre samarbeid må en ta kontakt med lokalt Pedagogisk Psykologisk Senter for utarbeiding av sakkyndig vurdering. Lokalt senter tar kontakt med Pedagogisk Psykologisk Senter Nord og leder Avdeling Autisme.

Søknadsfrist

Henvendelser kan gjøres fortløpende

Søknad sendes til

Avdeling autisme, Pedagogisk Psykologisk Senter Nord

Saksbehandlingstid

Fortløpende