Gå tilbake til:
Du er her:

Er du utlending mellom 16 og 67 år og har oppholdstillatelse som grunnlag for permanent oppholdstillatelse, skal kommunen gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Ordningen skal gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet.

Pris

Tjenesten er gratis dersom du er flyktning med oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, og du er mellom 16-67 år.

Arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer må betale for opplæringen.

Ta kontakt med Nygård skole for priser.

Kriterier og vilkår

Hvis du ankom Norge før 1. januar 2012, skal du ha 300 timer. Hvis du ankom etter denne datoen, skal du ha 600 timer. I 50 av disse timene skal du ha undervisning i samfunnskunnskap på et språk du forstår godt.

Hvis du er mellom 16 og  og 55 år, må du ha gjennomført denne opplæringen for  å få permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap. Er du mellom 56 og 67 år, skal du få tilbud om opplæring fra kommunen, men du må ikke ha denne for å få permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.

Hvis du har rett på gratis undervisning, må du starte opplæringen innen tre år. Ellers mister du denne rettigheten. Du kan fortsette med opplæring opp til 3000 timer, innen fem år etter ankomst, hvis du har behov for det. Kommunen kan kreve at du gjennomfører en test  for å fastslå om du har et slikt behov.

Om søknadsprosessen

Vil du lære norsk og samfunnskunnskap på Nygård skole, må du møte opp personlig. Ta kontakt med Nygård skole.

Du kan fylle ut skjema ved å møte opp på Nygård skole i Lars Hilles gate.

Søknad sendes til

Du kan ikke sende inn søknad om norskundervisning. Du må møte opp personlig.

 

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav om slik opplæring settes fram.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om

  • tildeling av opplæring
  • vesentlige endringer i den individuelle planen
  • at opplæringen stanses
  • permisjon

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å tilby denne tjenesten. Se spesielt introduksjonsloven kap. 4 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Lover

Forskrifter