Gå tilbake til:
Du er her:

I Bergen kommune finnes det flere ulike alternative opplæringstilbud for elever som sliter med motivasjon og samhandling i nærskolen. Tilbudene drives gjennom Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø
Oppleggene er deltidstilbud (1-2 dager) til elever som profiterer på å være i et læringsmiljø utenfor klasserommet.

  • Sandviken maritime arena på Kystkultursenteret i Sandviken. Her driver man et stort spekter av aktiviteter og arbeidsoppgaver: Fiske, fangst og andre sjøaktiviteter, vedhogst, oppdrag fra institusjoner og skoler om bygging av gapahuker, lavvoer, turstier og masse annet, samt forskjellige idretts og fritidsaktiviteter.
  • A-opp på Elseneset ved Nordåsvannet og Posidriv på Michelsens Plass i Tellevikveien i Åsane er tiltak rettet mot ungdom som har behov for en annerledes skoledag en dag i uken, slik at det blir lettere for dem å håndtere de andre dagene på lik linje med øvrige medelever. Opplegget er en kombinasjon av arbeid og aktiviteter der relasjonsbygging er et svært viktig moment. Ellers er man opptatt av positiv eksponering, spenning/opplevelser og ferdigheter som "ligger utenfor timeplanen".
  • Mellomtrinnsprosjektet er et kommunalt deltidsprosjekt hvor elevene kommer en gang i uken og holder til i et rom i Alvøen fabrikken. Prosjektet har spesialpedagogisk oppfølging av hjemmeskolens fagønsker, leksehjelp, samhandlingstrening, fysiske aktiviteter og lignende.
  • Alvøen-prosjektet er et kommunalt deltidsprosjekt for arbeidstrening hvor de gjør håndverksmessige oppdrag blant annet knyttet til vedlikehold og drift av idrettsanlegg. Utvendig renhold av skoleplasser og liknende.

Undervisningsoppleggene er tilpasset elevenes forutsetninger og behov og tar som oftest  utgangspunkt i tverrfaglige tema med stort fokus på utvikling av grunnleggende kunnskaper og sosial kompetanse.
 

 

Om søknadsprosessen

Ta kontakt med hjemmeskolen for å få informasjon om de ulike tilbudene.

Søknad sendes til

Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø
Årstadgeilen 25 B
5009 Bergen