Gå tilbake til:
Du er her:

Parkering i boligsone

Sentrale deler av Bergen er delt inn i boligsoner.
Beboere som er registrert i folkeregisteret med adresse i boligsonen
kan kjøpe boligsonekort. Firma med forretningsadresse i en boligsone kan tildeles boligsonekort når det foreligger særlige forhold.

Besøkende kan kjøpe midlertidig parkeringstillatelse. Se mer i avsnittet "Pris" nedenfor.

Boligsonekortet gjelder for den sonen som er påført kortet. Boligsonereguleringen gjelder i tidsrommet kl. 08-23 på hverdager, og fra kl. 08-17 på lørdager. Den gjelder ikke på søndager og helligdager. Boligsonekortet gjelder ikke på parkometer- og automatplasser.

Det er egne regler for sone 1, Sentrum: her er det kun beboere som får tildelt boligsonekort. Kortet gjelder hele døgnet på reserverte plasser for beboere.

 

Pris

6-månederskort

 • For beboere i sone 1-8: bil nummer en koster kr. 2400,-, bil nummer to koster kr. 3600,-
 • For beboere i sone 25-27: bil nummer en koster kr. 1800,-, bil nummer to koster kr. 2700,-
 • For firma kr. 4200,-

Besøksparkering i sone 2 til 8

 • Døgnkort: kr. 100,-
 • Ukeskort : kr. 400,-
 • Kveldskort (fra kl. 17- 23, lørdag fra kl.15 -17): kr. 40,-

Du kan kjøpe midlertidige parkeringstillatelser for besøkende i sone 2-8, i Bymiljøetatens Servicesenter, Neumannsgate 1, 2. etasje. I sone 8 er det mulig å kjøpe billett ved automat. Pris: kr.10,- per. time, kr.150,- per. døgn

Besøksparkering i sone 8, 25, 26 og 27
Besøksparkering kr.10,- per. time, kr 150.- per døgn kan kjøpes på parkeringsautomat i sone 8, 25, 26 og 27.

Automatene er plassert på følgende steder:

 • Mulen/Persenbakken ved endestopp til Mulebussen
 • Amalie Skrams vei ved Norsk Lærerakademi
 • St. Olavs vei ved Haukelandshallen
 • Jonas Lies vei mellom Årstad Kirke og Klaus Hanssensvei
 • Vognstølen ved Landåssvingen


Besøksparkering kan også kjøpes på Bergen kommune sin Parkerings-APP "Parkering i Bergen"
Gjelder kun for sone 8, 25, 26 og 27.

Kriterier og vilkår

Vi tildeler  inntil to boligsonekort per boenhet. Det må sendes en søknad per bil.

For å kunne søke om boligsonekort i boligsone må du oppfylle følgende kriterier:

Fast bosatte:
Som søker må du være registrert i folkeregisteret med adresse i en boligsone. Kjøretøyet skal være registrert på deg i motorvognregisteret, og vognkortet skal ha ditt navn. Unntak kan innvilges om du legger frem tidfestet leie- eller leasingkontrakt fra utleie-/leasingfirma eller firmabil. Du må ha gyldig førerkort.

Midlertidig bosatte:
Er du student eller pendler må du legge frem bekreftelse på husleieforhold i boligsonen. Studenter må i tillegg legge frem studentbevis/betalt semesteravgift.

Firma:
Firmaet må levere søknad med dokumentasjon som viser at du har et reelt behov for boligsonekort i sonen. Firmaet ditt må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha forretningsadresse i boligsonen. Bilen må være registrert på firmaet.
NB: Firma kan ikke kjøpe boligsonekort for boligsone 1.

Fornyelse av 6-månederskortet
Boligsonekortet gjelder for seks måneder og fornyes innen 1. april og 1. oktober. Avgiften betales på forskudd. Du er ansvarlig for at kjøretøyet til enhver tid har gyldig boligsonekort.

Flytter du?
Boligsonekortet er kun gyldig for det kjøretøyet det er utstedt til og for den adressen som er oppgitt i søknaden. Du må melde adresseforandring senest 8 dager etter flytting.
Hvis du flytter ut av boligsonen skal boligsonekortet  returneres til Bymiljøetaten senest innen 8 dager. Resterende hele måneder vil bli refundert. Vi gir ikke refusjon for ferie ol.

Bytter du bil?
Hvis du bytter bil må du få nytt boligsonekort. Det raskeste er å møte opp i Bymiljøetatens servicesenter, Neumannsgate 1, 2 etasje. Ta med deg det gamle boligsonekortet og vognkort til ny bil. Kjøper du ny bil leverer du inn det gamle boligsonekortet, og får nytt kort mot et gebyr på kr. 50,-. Vi lager et nytt kort mens du venter.

Selger du bilen?
Hvis du selger bilen, må du levere inn boligsonekortet. Resterende hele måneder vil bli refundert.

Når er tillatelsen gyldig?
Vær oppmerksom på at boligsonekortet  ikke er gyldig før du har plassert det i frontruten på bilen. Du har ansvar for at kjøretøyet til enhver tid har gyldig boligsonekort. Boligsonekortet er kun gyldig for det kjøretøyet det er utstedt til og for den adressen som er oppgitt i søknaden.

Misbruk
Forfalsker du boligsonekortet eller gir uriktige opplysninger, blir det meldt til politiet og kortet blir inndratt.

 

Om søknadsprosessen

Skal du søke om boligsonekort benytter du elektronisk søknadsskjema. Har du ikke har anledning til å søke elektronisk, laster du ned eget søknadsskjema.

Vi behandler søknadene fortløpende . Når søknaden er godkjent sender vi deg faktura, og boligsonekortet sendes når betalingen er registert hos oss.

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.