Gå tilbake til:
Du er her:

På dagtid mellom klokken 07:30 og 15: 00  kan du ringe oss på Bymiljøetaten for å få opplysninger om hvor/hvorfor bilen er fjernet. Etter stengetid kan du ringe:

  • Vest politidistrikt, telefonnummer: 55 55 65 30

  • NAF, telefon 55 70 65 30

  • Viking, telefon 22 08 60 20

  • Alfa Bergen AS, telefon 55 20 02 00

Når du henter bilen må du vise legitimasjon og betale inntauingskostnader.

Kriterier og vilkår

Hjemmelen for borttauing ligger i vegtrafikkloven § 37: "Fjerning og forvaring av kjøretøy med mer»
Politiet kan kreve fjernet, eller om nødvendig fjerne eller ta i forvaring kjøretøy
a.som er plassert i strid med bestemmelse i eller i medhold av denne lov, eller
b. som er plassert slik at det ellers er til hinder for trafikken eller for snøbrøyting eller annet arbeid på veg, eller
c. som er plassert på privat eller offentlig eiendom til skade eller ulempe for eier eller bruker eller mot dennes forbud.
Politiets myndighet etter vegtrafikklovens § 37 er delegert til Bergen kommune, Bymiljøetaten.

Inntauing av uregistrert kjøretøy
Vi registrerer og fjerner uregistrerte biler
Vegtrafikklovens § 17: "Registreringspliktig kjøretøy uten lovlige kjennemerker skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig vei eller privat vei skiltet med offentlig trafikkskilt."

Ønsker du å fjerne kjøretøyet selv, må dette skje innenfor disse 14 dagene.

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 14:30.
Åpningstidene gjelder hverdager. Lørdag og søndag har vi stengt.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.

Beslektede tjenester