Gå tilbake til:
Du er her:

Veiene på byfjellene er beregnet for turgåere, og motorferdsel i disse områdene er som hovedregel forbudt. Ved behov for transport av nødvendig, tungt utstyr eller lignende, kan du søke dispensasjon fra regelverket for strekningene Skansemyren-Fløyen-Rundemanen.

Du kan søke om dispensasjon fra regelverket om kjøretillatelse på strekningen Skansemyren- Fløyen- Rundemannen, Eidsvåg- Munkebotn Sædal-Gløvrevatnet og Tarlebøveien.Les mer om dette under kriterier og vilkår.

For kjøring i øvrige områder/strekninger på byfjellene vises det til tjenesten Motorferdsel i utmark og vassdrag.

Veiene på byfjellene er vinterstengt i perioden 1. november til 1. mars.  

Pris

Tjenesten er gratis.

Kriterier og vilkår

Motorferdsel til byfjellene er som hovedregel forbudt.

Har du behov for transport av nødvendig tungt utstyr eller liknende kan du søke dispensasjon. Det gjelder kun for strekningene Skansemyren- Fløyen- Rundemannen, Eidsvåg-Munkebotn Sædal-Gløvrevatnet og Tarlebøveien.

Ved bryllup på Fløyen får brudeparet innvilget kjøretillatelse.

Grupper fra sykehjem/institusjoner kan få innvilget kjøretillatelse til øvre stasjon eller restauranten. Gjelder søknaden grupper, setter vi begrensning på antall minibusser.

Funksjonshemmede skal vanligvis transporteres med Fløibanen. 

All kjøring må planlegges slik at kjørebehovet reduseres til et minimum. Kjøring foregår på eget ansvar og skal gjenomføres aktsomt og hensynsfullt.

Vi minner om at: 

  • Det er kun kun tillatt med kjøring  på den strekningen  som er oppgitt i tillatelsen
  • Du må oppgi løpenummer når du ringer Vaktsentralen for å åpne bommen
  • Kjøretillatelsen skal ligge lett synlig i kjøretøyets frontrute
  • Ved kontroll skal tillatelse vises uoppfordret til politi eller oppsyn
  • Når det er vinterføre (skiføre) bortfaller innvilget kjøretillatelse

Oppstår uhell (for eksempel drivstoff eller oljelekkasje i nedbørfelt til drikkevann) skal vaktsentral varsles på telefon 55 56 78 15.
 

Om søknadsprosessen

Fyll ut og send inn elektronisk søknadsskjema. 

Du får kvittering som bekrefter at søknad er mottatt. 

Søknaden behandles elektronisk og eventuell tillatelse med løpenummer sendes din e-post adresse.

Eventuell tillatelse kan også hentes hos Bymiljøetaten.

Søknadsfrist

Transport i forbindelse med arrangementer på Fløyen folkerestaurant:

Søknad skal være Bymiljøetaten i hende senest kl.12.00 dagen før ønsket transport. For transportbehov lørdag, søndag eller helligdag skal søknad være Bymiljøetaten i hende innen torsdag kl. 12:00.

Transport i forbindelse med andre arrangementer:

Som hovedregel skal søknad være inne hos Bymiljøetaten senest én uke før transport skal finne sted.

Saksbehandling

Søknader som berører nedslagsfelt for drikkevann skal høres av Vann- og avløpsetaten. Bymiljøetaten sørger for dette.

Søknader om kjøring på Munkebotsvegen videresendes av Bymiljøetaten til Hordaland Politidistrikt med eventuell tilråding fra Bymiljøetaten.

Kjøreseddel (dispensasjon) utstedes og hentes hos Hordaland Politidistrikt, Allehelgens gate 6.

Saksbehandlingstid

Du kan ikke regne med å få søknaden behandlet dersom søknaden ikke er mottatt innen tidsfrist.

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 15:00.
Åpningstidene gjelder hverdager. I april flytter Bymiljøetaten til Johannes Bruns gate 12.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.